BLOGG

Ytterligare negativ potential under förhållanden med låg lönsamhet

Spotify-teknik (FLÄCK) är världens största plattform för musikstreamingtjänst, med mer än 422 miljoner aktiva användare per månad (MAU). Detta inkluderar 182 miljoner aktiva premiumabonnenter.

Spotify, en marknadsledare i en växande bransch, går framåt och visar några attraktiva egenskaper, inklusive uppkomsten av starka kassaflöden och en relativt förutsägbar intäktstillväxt.

Det finns dock ett allvarligt problem med företagets affärsmodell. Dess ultratunna marginaler lämnar väldigt lite utrymme för hållbar nettoinkomst. Även om Spotifys intäkter har vuxit stadigt har dess nettovinstmarginaler inte ökat nämnvärt. Därför är det svårt att säga om bolaget snart kommer att börja återföra kapital till aktieägarna.

Marknaden blir mer och mer medveten om denna verklighet. Faktum är att trots kvalitetsintäkter tack vare Spotifys starka prenumerationsarbete, föll aktier så lågt som $387 till $99,3 från en 52-veckors högsta i skrivande stund. Enligt min åsikt, med tanke på riskerna som är förknippade med Spotifys nettovinstutsikter, kan det finnas mer utrymme för aktien att falla framåt – särskilt i sammanhanget av en pågående vävd makroekonomisk miljö.

Därför är jag neutral i lager.

Prenumeranttillväxten avtar

Spotifys konkurrensfördel gentemot andra musikströmmande motsvarigheter formas av dess plattformsoberoende närvaro och utökade prestanda. Med möjligheten att komma åt Spotify från praktiskt taget alla enheter och operativsystem har företagets plattform vuxit snabbare än sina kollegor.

När det gäller åtkomst hjälper Spotifys annonsstödda streamingmodell plattformen att öka sin abonnentbas, eftersom den tillåter gratisanvändare att bekanta sig med tjänsten innan de öppnar sina plånböcker.

Således växer Spotifys MAUs stadigt varje kvartal. Ju fler MAU-kanaler som sänds genom Spotifys annonsstödda affärsmodell, desto mer sannolikt är det att dess abonnentbas kommer att fortsätta att växa. Denna trend har konsekvent påvisats, inklusive företagets senaste resultat. Det finns dock vissa farhågor att överväga, inklusive den senaste tidens nedgång i tillväxten.

Enligt resultaten från första kvartalet ökade antalet Spotify premium-prenumeranter med 15 % till 182 miljoner. Detta visar att den mattades av från 16% förra kvartalet och ännu mer från 21% förra året. Detta tyder förmodligen på att företaget redan har nått mognadsstadiet, efter att ha vuxit för mycket i branschen.

Minskningen av antalet prenumeranter med cirka 1,5 miljoner är enligt Spotify resultatet av företagets avgång från Ryssland. Men även om vi justerar abonnenttillväxten för detta evenemang kommer det fortfarande inte att göra så stor skillnad.

Missförstå mig inte. Spotifys abonnentbas och intäkter håller hög kvalitet. Specifikt är det mindre sannolikt att Spotify-prenumeranter byter till konkurrerande plattformar. När abonnenten väl har bekantat sig med plattformen blir det mycket svårt att byta plattform, inklusive att skapa spellistor och dela musik med vänner.

Enbart tillväxt räcker dock inte om den inte ökar den framtida nettoinkomstpotentialen. I detta avseende har företaget ett allvarligt problem.

Begränsade lönsamhetsutsikter

Problemet med Spotifys lönsamhetsutsikter är att dess marginaler förblir mycket tunna. Under det första kvartalet sjönk Spotifys bruttovinstmarginal till 25,2% från 26,5%. Försäljningspriset för företaget består i första hand av royalties som betalas till artist/skivbolag. Bruttovinsten är därför dömd att förbli mycket begränsad.

Av den totala vinsten på 671 miljoner euro anslogs 250 miljoner euro till FoU, 296 miljoner euro till marknadsföring och 131 miljoner euro till administrationskostnader. Detta belopp är 677 miljoner euro från den totala vinsten. Rörelseintäkterna nådde alltså -6 miljoner euro.

Företaget lyckades generera en nettovinst på endast 131 miljoner euro. Denna siffra är dock inte bara anmärkningsvärd, utan också på grund av att företaget har en “finansiell inkomst” på 175 miljoner euro.

Detta är inget annat än en förändring av det verkliga värdet på dess konvertibla skuldebrev och gynnsamma valutaintäkter. Bolaget har således fortfarande inte fått några intäkter från sin huvudsakliga verksamhet.

Wall Street’s Take

När vi återvänder till Wall Street har Spotify Technology ett konsensusbetyg för Medium Buy baserat på 13 köp och 12 håll under de senaste tre månaderna. Vid 151,52 $ beräknas det genomsnittliga Spotify-prismålet stiga med 52,73% under de kommande 12 månaderna.

Hämtmat

Spotifys affärsmodell är mycket klibbig, vilket resulterar i att företaget visar kvalitetsintäkter och förutsägbara kassaflöden. Men i takt med att musikströmningsbranschen har blivit allt mer mättad har nedgången i tillväxten varit märkbar på senare tid. Samtidigt fortsätter Spotifys totala intäkter att vara ganska subtila och minskade ytterligare i företagets senaste resultat.

Enligt min åsikt är det troligt att Spotify inte har utsikter till uthålliga vinster på betydande nivåer. Genom att sätta press på sina resultat till ett antal kostnader, kan Spotify till och med bli mer eller mindre äventyrad i flera år framöver. Så jag vet inte när och hur företaget kan börja lämna tillbaka kontanter till aktieägarna.

Brist på betydande vinstutsikter i den pågående makroekonomiska miljön av osäkerhet kan minska lagren ytterligare. Följaktligen bör investerare vara försiktiga när det gäller att investera i Spotify-aktier.

Avslöjande

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU