BLOGG

Welsbach Technology Metals fortsätter att söka efter fusionspartner (NASDAQ: WTMA)

Ktsimage / iStock via Getty Images

En snabb idé om Welsbach

Welsbach Technology Metals Acquisition Corp.NASDAQ: WTMA) samlade in 75 miljoner USD från en börsnotering till ett pris av 10,00 USD per enhet, enligt villkoren i de senaste S-1/A-dokumenten..

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) har för avsikt att gå samman med ett företag inom sektorerna för teknologimetaller och energiomställningsmaterial.

Även om företagets ledning har en historia av metaller och resurser, har de ingen SPAC-erfarenhet, så jag håller för närvarande för WTMA.

Welsbach Sponsor Bakgrund

Welsbach Acquisition Holdings LLC, en sponsor till Welsbach, har två chefer.

SPAC leds av:

  • Daniel Mamadou, ordförande och verkställande direktör för Asia-Pacific Corporate Solutions and Finance Group för Nomura Securities, som tidigare var med och grundade Talaxis, en teknologimetallgrupp med Noble Group.
  • Chief Operating Officer Christopher Klouer, tidigare medgrundare av PT Manoor Bulatn Lestari, ett indonesiskt resursföretag.

SPAC är den första bilen i denna verkställande grupp.

Welsbach försöker fokusera på marknaden för teknologimetaller eller energiövergångsmetaller för att hitta en lämplig samgående partner.

Det är svårt att kvantifiera en av dessa marknadsdimensioner på grund av de olika definitionerna av vilka metaller som utgör varje marknad.

Welsbachs SPAC IPO-villkor

Welsbach, baserat i Lombard, Illinois, sålde 7,5 miljoner vanliga aktier och rättigheter till ett pris av 10,00 USD per aktie för en total intäkt på cirka 75 miljoner USD, inklusive försäljning av vanliga emissionsoptioner.

Börsintroduktionen föreskrev också en tiondel av rätten till varje aktie som kunde utnyttjas vid slutet av fusionen och som löpte ut 5 år efter fusionens slutförande eller efter inlösen eller likvidation.

SPAC har 15 månader på sig att slutföra fusionen (inledande företagsfusion). Om det inte gör det kommer aktieägare att kunna köpa tillbaka sina aktier/andelar för intäkterna från trust IPO.

Börshandelssymboler inkluderar:

  • Enheter (WTMAU)

  • Rättigheter (WTMAR)

  • Ordinarie aktie (WTMA)

Grundarens aktier utgör 20 % av de totala aktierna och består av stamaktier.

SPAC-sponsorn köpte också 347 500 enheter i privata placeringar för $10,00 per enhet. Privata boendeenheter liknar offentliga enheter, med undantag för restriktioner för överlåtelse och andra villkor relaterade till röstning och upphandling.

Villkoren för SPAC, som fullbordar den initiala fusionen, inkluderar kravet att förvärva ett eller flera företag motsvarande 80 % av SPAC:s nettotillgångar och att en majoritet av de röstberättigade röstar i den föreslagna fusionen.

SPAC kan komma att emittera ytterligare aktier/andelar för att genomföra den föreslagna fusionen. Om så är fallet kommer B-aktier att höjas för att behålla sponsorns andel på 20 %.

Kommentarer om Welsbach

SPAC uppmärksammar sitt regionala fokus på Asien-Stillahavsområdet, med sitt ovanliga fokus på teknikmetaller eller energiövergångsmetallindustrier för en potentiell fusionspartner.

Ledningsgruppen verkar ha erfarenhet inom metall- eller resursindustrin, vilket är ett plus för att öka potentiella transaktionsflöden och större möjligheter att avsluta affärer.

De områden som industriledningen försöker fokusera på är stora, men det är svårt att avgöra deras tillväxtegenskaper på grund av de olika definitionerna av de metaller som dessa tomrum är sammansatta av.

Att investera i SPAC innan ett föreslaget företagsförvärv tillkännages är i huvudsak en investering i SPAC:s högsta chefer, deras förmåga att skapa värde och aktieägarnas vinster från tidigare SPAC.

Att investera i SPAC kan alltså på sätt och vis jämföras med att investera i ett riskkapitalbolag som kommanditdelägare.

Kostnaden för denna investering är ungefär densamma, 20 % av det positiva för en SPAC-sponsor, men tidsramen för att göra en betydande vinst kan vara mycket snabbare, med en 1-3-årsperiod för SPAC på 10 eller fler år. år för en typisk riskkapitalfond.

Dessutom, till skillnad från en riskkapitalfond, är SPAC likvid och ger ytterligare likviditetsfördelar när den behöver säljas till offentliga investerare.

När det gäller just denna ledningsgrupp finns det ingen tidigare framgångsrik SPAC-post, vilket är mycket vanligt med den senaste SPAC-boomen.

Mitt tillvägagångssätt fokuserar på erfarna ledarteam och framgångsrika metoder för att leverera SPAC-intäkter.

Så jag väntar inte på Welsbach på grund av bristen på ett SPAC-rekord.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU