BLOGG

Virtus AllianzGI Foundation för artificiell intelligens och teknikkapacitet tillkännager

HARTFORD, Conn., 7 juni 2022 / PRNewswire / – Virtus AllianzGI Foundation for Artificial Intelligence and Technology (NYSE: AIO) tillkännagav idag följande månatliga distributioner:

Distributionsbelopp

Tidigare historia

Registrerings datum

Betalningsdatum

$0,15

8 juli 2022

11 juli 2022

1 augusti 2022

$0,15

10 augusti 2022

11 augusti 2022

1 september 2022

$0,15

9 september 2022

12 september 2022

3 oktober 2022

Enligt villkoren i den förvaltade distributionsplanen kommer fonden att sträva efter att upprätthålla en konsekvent distributionsnivå som helt eller delvis kan återbetalas från nettoinvesteringar och realiserade kapitalvinster eller en kombination därav. Aktieägarna bör dock ta hänsyn till att om fondens totala nettoinvesteringsintäkter och nettoförsäljningsbara kapitalvinster är mindre än fördelningsnivån, kommer skillnaden att delas ut från fondens tillgångar och utgöra avkastningen på aktieägarkapitalet. Du bör inte dra några slutsatser om fondens investeringsaktiviteter utifrån storleken på denna utdelning eller villkoren i fondens förvaltade distributionsplan.

Fonden lämnade följande uppskattningar av distributionskällor:

Distributionsuppskattningar

maj 2022 (MTD)

Från räkenskapsår till historik (YTD)(1)

(Källor)

Per andel

Belopp

Nuvarande fördelningsprocent

Belopp per aktie

Intressera

Aktuell fördelning

Nettoinvesteringar

$ –

0,0 %

$ –

0,0 %

Nettorealiserad kortfristig kapitalinkomst

0,045

30,1 %

0,495

82,5 %

Netto realiserbara långsiktiga kapitalvinster

0,105

69,9 %

0,105

17,5 %

Avkastning av kapital (eller annan kapitalkälla)

0,0 %

0,0 %

Allmän distribution

$0,150

100,0 %

0,600 USD

100,0 %

(1)

Räkenskapsåret började den 1 februari 2022

Information om fondens verksamhet och utdelningssatser finns nedan. Observera att alla resultatindikatorer baseras på fondens NAV-pris, inte fondens marknadspris. Resultatindikatorer är inte avsedda att spegla enskilda aktieägares prestationer.

Berättelsen fortsätter

31 maj 2022

Genomsnittlig årlig bruttoinkomst för NAV under en period av 5 år (2)

14,61 %

Aktuell räkenskapsårets årliga distributionstakt (3)

8,62 %

NAV Finansiellt YTD Kumulativ bruttoinkomst (4)

-11,34 %

Skattemässig YTD Kumulativ distributionshastighet (5)

2,87 %

(2)

Genomsnittlig årlig bruttoinkomst på NAV är årlig sammansatt inkomst under en femårsperiod. Det återspeglar fondens förändring i NAV och återinvestering av alla utdelningar. AIO antogs den 31 oktober 2019, och därmed återspeglar avkastningen livslängden hittills.

(3)

Aktuell räkenskapsårets årliga utdelningsränta är den aktuella utdelningsräntan på årsbasis som en procentandel av fondens substansvärde i slutet av månaden.

(4)

Kumulativ bruttoinkomst på NAV för finansiell YTD är den procentuella förändringen av fondens NAV från den första dagen av räkenskapsåret till slutet av denna månad, inklusive inbetalda utdelningar och återinvesteringar av dessa utdelningar.

(5)

Finansiell YTD Cumulative Distribution Rate är dollarvärdet av utdelningar från den första dagen av räkenskapsåret till slutet av denna månad som en procentandel av fondens NAV i slutet av månaden.

Beloppen och källorna till utdelningarna som rapporteras i detta meddelande är endast uppskattningar och tillhandahålls inte för skatterapporteringsändamål. De faktiska beloppen och källorna till utdelningar för skatteändamål kommer att bero på fondens investeringserfarenhet för återstoden av räkenskapsåret och kan komma att ändras i enlighet med skattereglerna. Din fond eller mäklare kommer att skicka dig Form 1099-DIV för kalenderåret, som kommer att berätta vilka utdelningar som kommer att rapporteras för federala inkomstskatteändamål.

Om fonden

Virtus AllianzGI Artificial Intelligence and Technology Capabilities Fund är en diversifierad stängd fond som strävar efter att ge totala intäkter genom en kombination av nuvarande inkomst, nuvarande vinst och långsiktig kapitaltillväxt. För att erbjuda en attraktiv risk/avkastningsprofil tillämpas ett mycket proaktivt tillvägagångssätt baserat på fundamental forskning, som är dynamiskt allokerat till de attraktiva segmenten av företagets skulder och kapital. Virtus Investment Advisers, Inc. Han är fondens investeringsrådgivare och Allianz Global Investors är hans biträdande rådgivare.

För mer information om fonden, kontakta aktieservice via e-post på (800) 254-5197. [email protected]eller genom den stängda sektionen för stängda fonder på virtus.com.

Aktierisker

Att investera i en fond är föremål för risk, inklusive risken för eventuell förlust av kapitalbelopp. Fondens aktier kan vara mindre värda än vad investeraren betalade för dem efter försäljningen. Andelar i slutna fonder kan handlas till över- eller underkurs på substansvärdet. Se fondens årsredovisning för detaljer om fondens investeringsmål och risker. En kopia av fondens senaste årsredovisning finns tillgänglig kostnadsfritt genom att kontakta Shareholder Services, som anges i slutet av detta pressmeddelande.

(PRNewsfoto / Virtus Foundations)

Cizion

Cision

Se originalinnehållet för att ladda ner multimedia: https: //www.prnewswire.com/news-releases/virtus-allianzgi-artificial-intelligence–technology-opportunities-fund-declares-distribution-and-discloses-sources-of-distribution- -section-19a-notification-301563350.html

KÄLLA Virtus AllianzGI Foundation for Artificial Intelligence and Technology Capabilities

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU