BLOGG

Värdet av att ha en forskarskola bland er

Granska redaktörens anteckning: Star Tribune Opinion publicerar en blandning av nationella och lokala kommentarer online och i tryck varje dag. Klicka för att bidra här.

•••

Från smartphones till nya medicinska behandlingar, till mer läckra äpplen, många av de teknologier och uppfinningar vi använder idag har utvecklats av forskningsuniversitet, sedan skalat upp av den privata sektorn genom en process som kallas tekniköverföring och kommersialiserats till allmänheten. Professorns unika roll som uppfinnare och den praktiska utbildningen av tusentals studenter som arbetar som assistenter gör forskningsuniversitetet avgörande för utvecklingen och vitaliteten i städer, gårdar, provinser och vår nation.

Heartland Forward, en tankesmedja och tankesmedja med uppdrag att förbättra ekonomisk prestanda i 20 inlandsstater utanför öst- och västkusten, rankades nyligen som bäst i att skapa ny kunskap genom tekniköverföring från amerikanska universitet. Det heter Research for Innovation: Advancing University Technical Transfer, och University of Minnesota Sister Cities rankas som nummer 1 bland universiteten i Central Region, nr 5 bland alla amerikanska offentliga universitet och nr 10 bland alla amerikanska universitet.

Sammantaget säger Research to Renewal att University of Minnesota är ett bra exempel för andra amerikanska universitet som vill förbättra sin teknologikommersialisering, och noterar att de har ett erfaret team för tekniköverföring och branschledande program som tillåter företag att “testa” lågriskmöjligheter . och köpa ny teknik och dess utvecklande nystartade inkubatorer och såddkapitalprogram.

Rapporten sammanfaller med en viktig milstolpe i en aspekt av tekniköverföring vid universitetet: lanseringen av den 200:e startupen sedan 2006. Tre av de fyra startups som kommersialiserar universitets idéer och uppfinningar är baserade i Minnesota. U är den största startkällan i staten. Cirka 80 % av dessa företag är fortfarande aktiva idag, och 10 har antingen förvärvats eller noterats sedan 2017. Dessa företag har stor chans att lyckas. Universitetet förbättras genom att utveckla företag med hög framgångspotential och lansera rekord 20 startups. företag endast under räkenskapsåret 2021.

[1945-ciildənbəritədqiqatuniversitetlərindənhəmstartaplarhəmdəmövcudşirkətlərəlisenziyalaşdırmayoluilətexnolojitransferiniqtisadiartımımızıvəmillitəhlükəsizliyimizitəminedəninnovasiyaekosistemininəsasınıtəşkiletməsiümumiyyətləqiymətləndirilmirXaricdəngetdikcəartanrəqabətşəraitindəABŞştatlarışəhərlərivəkəndyerlərixüsusəndəsahillərdəndaxildəolanlarrifahanailolmaqüçünyenilənmiştərəfdaşlıqlarüçünonlarınortasındaolanyenilikçilərəmüraciətetməlidirlərYenilənməüçünAraşdırmanınqeydetdiyikimitədqiqatgöstərirkidüzgünistiqamətləndirilmişbuyanaşmagəlirlərinənyüksək5%-dəyüksəkmaaşlıişyerləriyaradabiləreləcədəregiondadahaçoxortatəbəqəningəlirlərinitəminedəndahagenişəhatəliiqtisadiartımyaradabilər[1945-ciildənbəritədqiqatuniversitetlərindənhəmstartaplarhəmdəmövcudşirkətlərəlisenziyalaşdırmayoluilətexnolojitransferiniqtisadiartımımızıvəmillitəhlükəsizliyimizitəminedəninnovasiyaekosistemininəsasınıtəşkiletməsiümumiyyətləqiymətləndirilmirXaricdəngetdikcəartanrəqabətşəraitindəABŞştatlarışəhərlərivəkəndyerlərixüsusəndəsahillərdəndaxildəolanlarrifahanailolmaqüçünyenilənmiştərəfdaşlıqlarüçünonlarınortasındaolanyenilikçilərəmüraciətetməlidirlərYenilənməüçünAraşdırmanınqeydetdiyikimitədqiqatgöstərirkidüzgünistiqamətləndirilmişbuyanaşmagəlirlərinənyüksək5%-dəyüksəkmaaşlıişyerləriyaradabiləreləcədəregiondadahaçoxortatəbəqəningəlirlərinitəminedəndahagenişəhatəliiqtisadiartımyaradabilər[1945-ciildənbəritədqiqatuniversitetlərindənhəmstartaplarhəmdəmövcudşirkətlərəlisenziyalaşdırmayoluilətexnolojitransferiniqtisadiartımımızıvəmillitəhlükəsizliyimizitəminedəninnovasiyaekosistemininəsasınıtəşkiletməsiümumiyyətləqiymətləndirilmirXaricdəngetdikcəartanrəqabətşəraitindəABŞştatlarışəhərlərivəkəndyerlərixüsusəndəsahillərdəndaxildəolanlarrifahanailolmaqüçünyenilənmiştərəfdaşlıqlarüçünonlarınortasındaolanyenilikçilərəmüraciətetməlidirlərYenilənməüçünAraşdırmanınqeydetdiyikimitədqiqatgöstərirkidüzgünistiqamətləndirilmişbuyanaşmagəlirlərinənyüksək5%-dəyüksəkmaaşlıişyerləriyaradabiləreləcədəregiondadahaçoxortatəbəqəningəlirlərinitəminedəndahagenişəhatəliiqtisadiartımyaradabilər[1945-ciildənbəritədqiqatuniversitetlərindənhəmstartaplarhəmdəmövcudşirkətlərəlisenziyalaşdırmayoluilətexnolojitransferiniqtisadiartımımızıvəmillitəhlükəsizliyimizitəminedəninnovasiyaekosistemininəsasınıtəşkiletməsiümumiyyətləqiymətləndirilmirXaricdəngetdikcəartanrəqabətşəraitindəABŞştatlarışəhərlərivəkəndyerlərixüsusəndəsahillərdəndaxildəolanlarrifahanailolmaqüçünyenilənmiştərəfdaşlıqlarüçünonlarınortasındaolanyenilikçilərəmüraciətetməlidirlərYenilənməüçünAraşdırmanınqeydetdiyikimitədqiqatgöstərirkidüzgünistiqamətləndirilmişbuyanaşmagəlirlərinənyüksək5%-dəyüksəkmaaşlıişyerləriyaradabiləreləcədəregiondadahaçoxortatəbəqəningəlirlərinitəminedəndahagenişəhatəliiqtisadiartımyaradabilər

Du kan se sådana tillväxtlöften på Knine Biotech, universitetets 200:e startup, som använder artificiell intelligens för att upptäcka cancer tidigt hos hundar. Företaget förlitar sig på universitetets unika STEM och biomedicinska styrkor för att föra dessa styrkor till Minnesota startup-ekosystem. Universitetets olika startups är en plats för avancerad teknik inom många olika områden i samma ekosystem. Till exempel använder Claros Technologies nanoteknik för att skapa filter för att rensa upp “eviga kemikalier” i våra vattendrag, och Niron Magnetics, som nyligen samlade in 21 miljoner dollar till pilotanläggningen Twin Cities, kommersialiserar hållbara och mindre sällsynta magnetiska material som används i elektricitet. bilar och väderkvarnar.

Heartland Forward-rapporten rekommenderar att högre utbildningsledare överväger att kombinera uppfinningar, patent och riskkapitalfonder, och kanske universitets alumnfonder, i flera stater för att minska riskerna förknippade med kommersialisering och potentiellt främja större regional framgång. Rapporten innehåller även rekommendationer till statliga och lokala tjänstemän i region mellersta. Guvernörer och lagstiftare bör överväga direkta medel för tekniköverföringskontor som ett initiativ för ekonomisk utveckling. underlätta etableringen av universitetskonsortier i centrala stater och underlätta tillämpningen av bästa praxis vid kommersialisering i alla forskningsinstitut. Universiteten utvecklas också; arbeta i industriella hastigheter och öka forskningsfokus på lösningar som har potential att expandera.

University of Minnesota har redan en bra start i utvecklingen baserad på tekniköverföring, men det finns stor potential att tänka på det som en region, vare sig hela staten, vare sig den övre Mellanvästern eller den bredare koalitionen av landets mellanstater. Det finns faktiskt en stor risk att inte göra det. “Detta borde ge genklang i de centrala staterna när de försöker överbrygga klyftan i ekonomisk prestanda med kustområdena,” sade rapporten. Ledare och politiker från länder som inte har stora teknologicentra på våra öst- och västkuster bör noga överväga rapportens rekommendationer för att använda och samordna sina universitet och fakulteter för entreprenörskap. Det finns ingen tid att slösa.

Ross DeVol är VD och koncernchef för Heartland Forward, vars uppdrag är att förbättra ekonomiska resultat i hjärtat av USA genom att förespråka faktabaserade lösningar för att skapa jobb, främja kunskapsbaserad och inkluderande utveckling och förbättrade hälsoresultat. Michael Oakes är tillfällig vicepresident för forskning vid University of Minnesota, och kommer att ta på sig en ny roll i sommar som senior vice president för forskning och teknologiledning vid Case Western Reserve University. Hans åsikter är hans egna.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU