ANSÖKNINGAR

Vad är en administrativ chef? Strategisk verkställande roll för…

Vad är CAO?

En chief administrativ officer (CAO) är en chef på högsta nivå som ansvarar för att övervaka organisationens dagliga verksamhet och företagets övergripande prestation. CAO:er ansvarar för att hantera organisationens ekonomi, samt att skapa mål, policyer och rutiner för företaget för att hjälpa det att fungera mer effektivt och sammanhållet. De rapporterar vanligtvis direkt till VD och fungerar som en mellanhand mellan övriga ledande befattningshavare och VD.

CAO:er leder ofta administrativ personal och ansvarar ibland för att övervaka redovisningspersonal. Dessa chefer har ett starkt fokus på policy, rutiner, vinster och att säkerställa att alla regulatoriska regler och förordningar följs. De arbetar nära med avdelningar och team i organisationen för att säkerställa att de arbetar effektivt och för att avgöra om det finns utrymme för förbättringar. Om en avdelning inte fungerar bra kan CAO gå in och identifiera vilka områden som behöver ändras eller förbättras för att vända på saker och ting.

Utöver att övervaka ett företags dagliga verksamhet måste CAO även övervaka långsiktiga strategiska projekt. Detta kan inkludera att utveckla långsiktiga budgetar, utveckla och övervaka nyckeltal, utbilda nya chefer och hänga med i ändrade regelverk och efterlevnadsregler.

Den administrativa chefens ansvarsområden

CAO:s huvudsakliga ansvar är att säkerställa att företaget fungerar effektivt i det dagliga arbetet och att övervaka relevant ledande befattningshavare och annan personal. CAO-rollen finns inom flera branscher – oftast inom teknik, finans, myndigheter, utbildning och sjukvård. Det här är en roll som kräver beslutsfattande på hög nivå, ledarskapsförmåga och stark kommunikationsförmåga. CAO:er har ett nära samarbete med ledare över hela organisationen och ska kunna kommunicera till VD:n hur olika avdelningar presterar inom företaget.

CAO:er måste ha en stark presentationsförmåga och förmåga att kommunicera komplex affärs- och finansiell information till andra intressenter inom företaget. Det här är en roll som kräver förståelse för förändringsledning och förmåga att jonglera med flera komplexa projekt samtidigt. CAOs behöver en solid relation byggd på förtroende med organisationens VD eftersom de kommer att arbeta nära dem för att förbättra verksamhetens resultat.

CAO-ansvaret varierar beroende på bransch, men allmänna förväntningar på rollen inkluderar:

 • Sätt, övervaka och hantera KPI:er för avdelningar och ledningspersonal
 • Formulering av strategiska, verksamhets- och budgetplaner
 • Att arbeta nära och utbilda nya chefer i administrativa roller
 • Mentorskap och utbildning av administrativ personal i organisationen
 • Genomföra ledningsutvärderingar
 • Arbetar nära med C-suiten och styrelsen
 • Håll dig uppdaterad om de senaste förändringarna i statliga regler och förordningar relaterade till administrativa uppgifter, redovisning och finansiell rapportering

Kunskaper som chefsadministratör

Även om kompetens varierar mellan branscher, förväntas CAO:er ha följande generella kompetensuppsättning:

 • Strategisk planering
 • Laghantering
 • Lagstiftning efterlevs
 • Ekonomisk rapportering
 • Efterlevnad av föreskrifter
 • Budgethantering
 • Strategisk projektledning
 • Riskhantering/riskkontroll
 • Förmåga att generera “effektiva rapporter och leverera presentationer”
 • Kunskap om IRS-lagar, allmänt accepterade redovisningsprinciper (GAAP), Securities Exchange Commission (SEC) regler och föreskrifter och företagets internrevisionsförfaranden

Chief Administrative Officer vs. Chief Operating Officer

Rollen som en CAO är mycket lik den som en Chief Operating Officer (COO) genom att båda är ansvariga för att övervaka verksamheten i verksamheten. COO-rollen är dock vanligare hos företag som tillverkar fysiska produkter, medan CAO-rollen är mer lämpad för företag inriktade på att erbjuda tjänster. Det är inte ovanligt att ett företag har båda rollerna, beroende på verksamhetens behov.

En annan skillnad mellan CAO och COO är att CAO:er övervakar den dagliga verksamheten och identifierar möjligheter att förbättra avdelningar, team och ledning inom organisationen. Om en avdelning inte presterar bra kommer CAO ofta att ta rollen som tillförordnad avdelningschef, som arbetar som chef för teamet eller avdelningen för att se första hand hur den presterar och hur den kan förbättras.

Alternativt tenderar COO:er att fokusera mer på den övergripande affärsverksamheten än på den dagliga verksamheten för specifika avdelningar eller team. De är ansvariga för att övervaka projekt som att välja ny teknikuppgradering, lokalisera nya tillverkningsanläggningar och övervaka fysiska leveranskedjor.

I företag som har både en CAO och en COO arbetar de två ofta tätt tillsammans för att utveckla framgångsmått och mål för företaget. Deras roller är tillräckligt sammanflätade för att dessa två VD:ar kommer att behöva lägga strategier tillsammans när det gäller budgetar eller implementering av regler och efterlevnadsregler. Både CAO och COO har ett öga på drift och effektivitet, bara inom en annan omfattning och område av verksamheten.

Administrativ chef Lön

Den genomsnittliga årslönen för en administrativ chef är $122 748 per år, enligt PayScale-data. Rapporterade löner för rollen varierar från $67 000 till $216 000 beroende på erfarenhet, certifieringar och plats. Entry-level CAOs med mindre än ett års erfarenhet rapporterar en medianlön på $90 000, medan de med ett till fyra års erfarenhet rapporterar en medianårslön på $93,174. CAO:er på mellannivå med fem till nio års erfarenhet rapporterar en medianårslön på $113 543, och rutinerade CAO:er med 10 till 19 års erfarenhet rapporterade en genomsnittlig årslön på $133,343. CAO:er i sen karriär med över 20 års erfarenhet rapporterade en genomsnittlig årslön på $149 279.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU