BLOGG

Utbildningsteknik möjliggör interaktivt lärande

EdTech-plattformar har omdefinierat utbildning genom att göra lärandet mer studentcentrerat och engagerande. Med hjälp av läroplaner, videolektioner, virtuella laborationer och peer-to-peer diskussionsportaler kan eleverna inte bara behärska sitt eget lärande, utan också utveckla kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga. Det hjälper till att öka deras akademiska prestationer och övergripande utveckling genom att ingjuta livslånga färdigheter.

Tack vare de flerdimensionella fördelarna välkomnade eleverna öppna armar med teknikbaserade inlärningsmetoder för att lära sig mer utanför klassrummet. Detta har ytterligare stärkt betydelsen av onlineinlärningsmekanismer för att hjälpa elever att få ut det mesta av sina studieresor och minimera framtida inlärningsstörningar. Detta bekräftas av branschsiffror, som visar att EdTech-sektorn, som är värd 750 miljoner dollar 2020, kommer att nå 4 miljarder dollar 2025. När onlineutbildning fortsätter att stärkas inom grundläggande utbildning, ta en titt på hur EdTech är ledande . för en mer interaktiv och spännande inlärningsupplevelse.

Gemensam studentresa

Teknikens stora roll i alla branscher är att underlätta samarbete för att öppna kommunikationskanaler och göra processer sammanlänkade. Därmed maximeras lärares och föräldrars delaktighet med EdTech, som vägleder elevens läranderesa. Tekniken gör att föräldrar och lärare kan ansluta mer och ändra elevens inlärningsbana efter deras behov och problem. Speciellt för lärare underlättar EdTech undervisning i flera intressanta lägen, såsom ljud-, visuella och till och med virtual reality-plattformar. Nya ed-tech-plattformar gör det möjligt för lärare att erbjuda attraktiva, teknikvänliga lektioner var som helst. Detta leder i slutändan till ett större intresse för även de mest komplexa ämnen och bättre läranderesultat.

Ge företräde åt eleven

Studentfokus är nyckeln till studentframgång – ett mantra som EdTech har visat sig vara 100 % korrekt. Utbildningssystemet bör prioritera eleverna – deras behov, problem, intressen – och föra dem alla samman för att bygga en intressant läroplan och inlärningsmetodik, snarare än att belasta dem med memorering. EdTech-plattformar har gjort inlärningsresan smidig, även genom att upprepa att en dimension inte är för alla när det kommer till lärande. Således gav de kontinuerlig tillgång till internet och frågesporter, deltagande lektioner och en individualiserad läroplan med stöd av en kunnig instruktör. I slutet av dagen kan eleverna enkelt sätta sin egen inlärningstakt, återgå till konceptet vid behov eller kontakta sina lärare för att klargöra begrepp.

Detta förstärks ytterligare av teknologier som dataanalys och artificiell intelligens, som gör det möjligt för onlineutbildningsplattformar att implementera prediktiva rapporter så att lärare kan fatta välgrundade beslut om elevernas inlärningsbanor genom att kartlägga nuvarande och framtida prestationer.

Detta säkerställer i huvudsak att inga elever finns kvar. Med EdTech lär sig eleverna i sin egen takt och på det sätt de trivs bäst med.

Allt är skoj och spel

Inte allt jobbar och leker, det är ett föråldrat koncept i lärandets värld. Idag öppnar spel upp nya, roliga sätt för elever att lära sig och lagra information. Snarare än begreppsmässig klarhet motiverar lek eleverna och polerar viktiga livsfärdigheter som kritiskt tänkande och problemlösning när eleverna övervinner nivåerna av spel genom att lösa problem och tjäna märken, poäng eller priser. Dessutom säkerställer applikationsbaserat lärande att lärandet inte begränsas till klassrummet eller ens hemma. De kan göra sina egna studieresor genom att ta lektioner när som helst och var som helst.

Kunskapsskurar från molnet

Molnet är kanske den mest använda tekniken på EdTech, eftersom det tillåter lärare och elever att underhålla och komma åt ett brett utbud av synkroniserat lärandeinnehåll hela tiden. Med flexibel lagring och användarvänlighet tillåter Cloud studenter att genomföra kollaborativt lärande, levande föreläsningar, projekt och tester från sina lärare såväl som från varandra. Tvivellösning, testkorrigering, delning av lärresurser etc. Sådana processer är problemfria, kostnadseffektiva och tidseffektiva med Cloud. Dessutom är molnbaserade lärplattformar ofta förstärkta med kompletterande verktyg som dataanalys så att lärare kan visualisera framtida prestationer och använda adaptiva inlärningsmetoder om det behövs för att förbättra resultaten.

Government Impet, som stärker EdTech i Indien

Inte överraskande, eftersom alla intressenter i utbildningens ekosystem, inklusive lärare, privata lärare, universitet och studenter, blir supportrar av EdTech, kan regeringen spela en roll för att säkerställa att EdTech stannar här. Genom NEP försöker regeringen till exempel säkerställa att alla studenter, oavsett social eller ekonomisk tillhörighet, har lika tillgång till utbildning av högsta kvalitet. Det tittar också på att bygga en stark digital inlärningsinfrastruktur med utveckling av plattformar för onlineundervisning, virtuella labb och digitala arkiv. Dessutom betonar NEP lärarutbildning för att säkerställa att eleverna får högsta kvalitet på lärandeupplevelsen, medan lärare bygger sina karriärer genom kontinuerligt lärande i en tid av modern teknik.

Som ett land, för att skörda frukterna av EdTech, måste vi överbrygga den digitala klyftan och demokratisera lärande online. För detta ändamål tillåter regeringens eVidya-initiativ tävlingsexaminatorer att förbereda sig med hjälp av resurser i världsklass på sitt eget språk. Det omfattande programmet täcker hela examensprogrammet med hjälp av snabba videor, låtsasprov och videoföreläsningar, och ger studenterna det bästa av EdTech för att bryta bankverksamhet, järnvägar, SSC, försvar och liknande tentor.

Detta är bara två av de många initiativ som regeringen har tagit för att säkerställa spridningen av EdTech i Indien. Genom industrins och myndigheternas gemensamma ansträngningar kan vi vara säkra på att interaktiv onlineinlärning når och gynnar alla studenter i landet.

Facebook Twitter Linkedin E-post

Vägran

Ovanstående åsikter är författarens egna.

ARTIKELENS SLUT

Tabla de contenidos

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU