BLOGG

Upphetsad över Visionary Education Technology Holdings Group Inc.:s (NASDAQ: VEDU) reavinster på 67 %?

Många investerare lär sig fortfarande om de olika dimensioner som kan vara användbara när man analyserar aktier. Den här artikeln är för dig som vill lära dig om avkastning på kapital (ROE). Vi kommer att använda ROE för att undersöka Visionary Education Technology Holdings Group Inc. (NASDAQ: VEDU) med hjälp av det utvecklade provet.

Avkastning på eget kapital, eller ROE, är ett nyckelmått som används för att bedöma hur effektivt ett företags ledning använder ett företags kapital. Kort sagt representerar ROE avkastningen på varje dollar som investeras i aktieinvesteringar.

Se vår senaste analys för Visionary Education Technology Holdings Group

Hur beräknar man avkastningen på kapitalet?

De kapitalavkastningsformel Här är det:

Avkastning på eget kapital = Nettovinst (från pågående transaktioner) ÷ Eget kapital

Sålunda, baserat på ovanstående formel, ROE for Visionary Education Technology Holdings Group:

67 % = 2,6 miljoner USD ÷ 3,9 miljoner USD (baserat på tolv månader efter september 2021).

“Inkomst” är vinsten för de senaste tolv månaderna. Ett sätt att konceptualisera detta är att för varje $ 1 i aktiekapital, tjänade företaget $ 0,67.

Har Visionary Education Technology Holdings Group en bra avkastning på kapitalet?

Genom att jämföra ett företags ROE med branschgenomsnittet kan vi snabbt mäta hur bra det är. Begränsningen med detta tillvägagångssätt är att vissa företag är helt olika andra, även inom samma branschklassificering. Det är glädjande att Visionary Education Technology Holdings Group har en högre ROE än genomsnittet i konsumenttjänstbranschen (7,5%).

rådjur

Detta är ett gott tecken. Kom dock ihåg att en hög ROE inte nödvändigtvis indikerar en lönsam vinst. Detta kan öka sin ROE, särskilt när ett företag använder höga skuldnivåer för att finansiera sin skuld, men det sätter företaget med hög hävstång i riskzonen. Besök vår riskpanel gratis för att ta reda på de 3 riskerna vi har identifierat för Visionary Education Technology Holdings Group.

Berättelsen fortsätter

Hur påverkar skuld ROE?

De flesta företag behöver pengar någonstans för att öka sin vinst. Kontanter för investeringen kan erhållas från föregående års vinst (balanserade vinstmedel), emission av nya aktier eller upplåning. I de två första fallen kommer ROE att utnyttja denna användning av kapital för att växa. I det senare fallet kommer låneintäkter som används för tillväxt att förbättras, men kommer inte att påverka det totala kapitalet. Detta kommer att få ROE att se bättre ut än att ingen skuld används.

Visionary Education Technology Holdings Group kombinerar 67% av skulder och kapitalinkomster

Tydligen använder Visionary Education Technology Holdings Group i stor utsträckning skulder för att förbättra sina resultat, eftersom dess kapitalkvot på 5,40 är oroväckande hög. Trots att bolaget har en effektiv ROE skulle bolaget således inte kunna uppnå detta utan betydande användning av skuld.

Sammanfattning

Avkastningen på kapital är användbar för att jämföra kvaliteten på olika företag. I våra böcker har företag av högsta kvalitet hög kapitalavkastning trots låg skuldsättning. Om allt är lika är en högre ROE bättre.

Men när ett verk är av hög kvalitet erbjuder marknaden det ofta till ett pris som speglar det. Förhållandet mellan sannolikheten för en vinstökning och den förväntade vinstökningen som återspeglas i det aktuella priset bör också beaktas. Så jag tycker att det kan vara värt att kolla upp fri detta detaljerad grafik tidigare vinster, inkomster och kassaflöden.

Självklart Visionary Education Technology Holdings Group kanske inte är den bästa aktien att köpa. Så du kanske vill se den fri indrivning av andra företag med hög ROE och låg skuldsättning.

Har du en åsikt om denna artikel? Orolig för innehållet? Kommunicera direkt med oss. Alternativt kan du maila redaktionen (på) simplewallst.com.

Denna Simply Wall St.-artikel är allmän. Vi ger kommentarer baserade på historiska data och analytiska prognoser med endast en opartisk metodik, och våra artiklar är inte avsedda som finansiell rådgivning. Det rekommenderas inte att köpa eller sälja några aktier och tar inte hänsyn till dina mål eller ekonomiska situation. Vi strävar efter att ge dig långsiktig fokuserad analys baserad på grundläggande data. Observera att vår analys inte påverkar de senaste priskänsliga företagsannonserna eller kvalitetsmaterialet. Simply Wall St. har ingen andel i aktierna.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU