TILLBEHÖR

Ubuntu 5408-1: Dnsmasq sårbarhet>

Ubuntu 5408-1: Dnsmasq sårbarhet

Vad letar du efter?

==========================================================================
Ubuntu Security Notice USN-5408-1
May 10, 2022

dnsmasq vulnerability
==========================================================================

A security issue affects these releases of Ubuntu and its derivatives:

- Ubuntu 22.04 LTS
- Ubuntu 21.10
- Ubuntu 20.04 LTS
- Ubuntu 18.04 LTS
- Ubuntu 16.04 ESM
- Ubuntu 14.04 ESM

Summary:

Dnsmasq could be made to execute arbitrary code or expose
sensitive information if it received a specially crafted input.

Software Description:
- dnsmasq: Small caching DNS proxy and DHCP/TFTP server

Details:

Petr Menšík and Richard Johnson discovered that Dnsmasq incorrectly handled
certain inputs. An attacker could possibly use this issue to execute
arbitrary code or expose sensitive information.

Update instructions:

The problem can be corrected by updating your system to the following
package versions:

Ubuntu 22.04 LTS:
 dnsmasq             2.86-1.1ubuntu0.1
 dnsmasq-base          2.86-1.1ubuntu0.1
 dnsmasq-utils          2.86-1.1ubuntu0.1

Ubuntu 21.10:
 dnsmasq             2.85-1ubuntu2.1
 dnsmasq-base          2.85-1ubuntu2.1
 dnsmasq-utils          2.85-1ubuntu2.1

Ubuntu 20.04 LTS:
 dnsmasq             2.80-1.1ubuntu1.5
 dnsmasq-base          2.80-1.1ubuntu1.5
 dnsmasq-utils          2.80-1.1ubuntu1.5

Ubuntu 18.04 LTS:
 dnsmasq             2.79-1ubuntu0.6
 dnsmasq-base          2.79-1ubuntu0.6
 dnsmasq-utils          2.79-1ubuntu0.6

Ubuntu 16.04 ESM:
 dnsmasq             2.75-1ubuntu0.16.04.10+esm1
 dnsmasq-base          2.75-1ubuntu0.16.04.10+esm1
 dnsmasq-utils          2.75-1ubuntu0.16.04.10+esm1

Ubuntu 14.04 ESM:
 dnsmasq             2.68-1ubuntu0.2+esm1
 dnsmasq-base          2.68-1ubuntu0.2+esm1
 dnsmasq-utils          2.68-1ubuntu0.2+esm1

In general, a standard system update will make all the necessary changes.

References:
 https://ubuntu.com/security/notices/USN-5408-1
 CVE-2022-0934

Package Information:
 https://launchpad.net/ubuntu/+source/dnsmasq/2.86-1.1ubuntu0.1
 https://launchpad.net/ubuntu/+source/dnsmasq/2.85-1ubuntu2.1
 https://launchpad.net/ubuntu/+source/dnsmasq/2.80-1.1ubuntu1.5
 https://launchpad.net/ubuntu/+source/dnsmasq/2.79-1ubuntu0.6

Sammanfattning

Ett säkerhetsproblem påverkar dessa versioner av Ubuntu och dess derivat: – Ubuntu 22.04 LTS – Ubuntu 21.10 – Ubuntu 20.04 LTS – Ubuntu 18.04 LTS – Ubuntu 16.04 ESM – Ubuntu 14.04 ESM Sammanfattning: Dnsmasq kan fås att exekvera godtycklig information eller exponera känslig information den fick en specialgjord input. Mjukvarubeskrivning: – dnsmasq: Liten caching DNS-proxy och DHCP/TFTP-server Detaljer: Petr Menšík och Richard Johnson upptäckte att Dnsmasq felaktigt hanterade vissa indata. En angripare kan möjligen använda det här problemet för att exekvera godtycklig kod eller avslöja känslig information.

Uppdatera instruktioner

Problemet kan åtgärdas genom att uppdatera ditt system till följande paketversioner: Ubuntu 22.04 LTS: dnsmasq 2.86-1.1ubuntu0.1 dnsmasq-base 2.86-1.1ubuntu0.1 dnsmasq-utils 2.86-1.1ubuntu0.1 Ubuntu 2.nsma-2.nsma-2.1 1ubuntu2.1 dnsmasq-base 2.85-1ubuntu2.1 dnsmasq-utils 2.85-1ubuntu2.1 Ubuntu 20.04 LTS: dnsmasq 2.80-1.1ubuntu1.5 dnsmasq-base 2.80tu-1-1.0untuils 2.80tu-1-1.0utils 8. LTS: dnsmasq 2.79-1ubuntu0.6 dnsmasq-base 2.79-1ubuntu0.6 dnsmasq-utils 2.79-1ubuntu0.6 Ubuntu 16.04 ESM: dnsmasq 2.75-1ubuntu0.16.04+dnsmasq1.16.04 dnsmasq-utils 2.75-1ubuntu0.16.04.10+esm1 Ubuntu 14.04 ESM: dnsmasq 2.68-1ubuntu0.2+esm1 dnsmasq-base 2.68-1ubuntu0.2+esm1 dnsmasq-utils, generellt uppdateringen gör alla nödvändiga ändringar.

Referenser

https://ubuntu.com/security/notices/USN-5408-1

CVE-2022-0934

Ubuntu Säkerhetsmeddelande USN-5408-1

Paketinformation

https://launchpad.net/ubuntu/+source/dnsmasq/2.86-1.1ubuntu0.1 https://launchpad.net/ubuntu/+source/dnsmasq/2.85-1ubuntu2.1 https://launchpad.net/ubuntu /+source/dnsmasq/2.80-1.1ubuntu1.5 https://launchpad.net/ubuntu/+source/dnsmasq/2.79-1ubuntu0.6

Drivs av

Sidfotslogotyp

.sp-column > .sp-module .sp-module-title”,”delay”:0,”scroll_depth”:”procent”,”scroll_depth_value”:80,”firing_frequency”:1,”reverse_scroll_close”:false,” threshold”:0,”close_out_viewport”:false,”exit_timer”:1000,”idle_time”:10000,”animation_open”:”transition.slideUpIn”,”animation_close”:”transition.fadeOut”,”animation_duration”:300,” prevent_default”:true,”backdrop”:true,”backdrop_color”:”rgba(0, 0, 0, 0.5)”,”backdrop_click”:true,”disable_page_scroll”:false,”test_mode”:false,”debug”: false,”ga_tracking”:false,”ga_tracking_id”:0,”ga_tracking_event_category”:”EngageBox”,”ga_tracking_event_label”:”Box #4 – Advisories”,”auto_focus”:false}” data-type=”popup”>

För att hålla dig uppdaterad om de senaste säkerhetsnyheterna med öppen källkod, funktionsartiklar och säkerhetsråd för Linuxdistribution Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Vi använder cookies för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Genom att använda vår sida samtycker du till vår cookiepolicy.

Du loggas nu in med dina Facebook-uppgifter

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU