BLOGG

Single Used Upstream Bioprocessing Technology / Equipment Market, 2035 – ResearchAndMarkets.com

DUBLIN – (BUSINESS MALI) – “Engångsmarknaden för avancerad bioprocessteknik/utrustning för engångsbruk efter produkttyp, operativ skala och större geografiska regioner: industritrender och globala prognoser, 2022-2035” rapport tillagd. ResearchAndMarkets.com erbjudande.

Engångsrapporten för uppströms biobearbetningsteknik/utrustningsmarknad ger en omfattande studie av det nuvarande landskapet under de kommande 15 åren och den framtida potentialen för utvecklare av engångsuppströms biobearbetningsteknik och -utrustning. Studien har också en djupgående analys som belyser potentialen hos olika industriintressenter på området.

Ett av huvudmålen med rapporten var att förstå de viktigaste tillväxtfaktorerna och bedöma den framtida storleken på marknaden för avancerad bioprocessteknik/utrustning för engångsbruk. Baserat på många parametrar, såsom den övergripande uppströmsmarknaden för bioprocessutrustning och andelen engångsteknologi, har vi tillhandahållit en välgrundad uppskattning av marknadsutvecklingen för 2022-2035.

Med tiden har biologiska läkemedel vunnit betydande popularitet på grund av deras terapeutiska effekt, gynnsamma säkerhetsprofiler och förmåga att behandla en mängd svårbehandlade sjukdomar. Framgången med dessa insatser har fått intressenter att förbättra traditionell biologisk produktionsteknik. Ökad produktivitet och flexibilitet, högre lönsamhet och snabbare efterfrågan på marknaden driver på att traditionell utrustning av rostfritt stål ersätts med engångsteknik.

Dessa teknologier har tagits emot väl på relativt kort tid och har blivit ett viktigt verktyg i utvecklingen av olika biotekniska processer. Dessutom har den pågående covid-19-pandemin fått den biofarmaceutiska industrin att byta till engångsteknik. Dessa tekniker minskar inte bara spårningskraven, utan eliminerar också rengöringskostnader under utvecklingsfasen.

Dessutom har engångsteknologier potential att lösa ett antal problem som är förknippade med traditionella bioprocesssystem och erbjuder olika ytterligare fördelar såsom minskad vatten- och energiförbrukning (~ 45 %) och låg initial investeringskostnad (40 %). , mindre tid för bearbetning av biologiska produkter (33 %), minskad risk för korskontaminering (8 %) och ökad kostnadsbesparingspotential (30-40 %).

Rapporten innehåller detaljerade utskrifter av intervjuer med följande branschaktörer:

  • Christopher Brau (forskare och ingenjör inom forskning och utveckling, Thermo Fisher Scientific)

  • Nico Oosterhuis (teknisk chef och ägare, Celltainer Biotech)

Nyckelfrågor besvarade

  • Vilka är de ledande aktörerna som erbjuder biobearbetningsteknik för engångsbruk?

  • Vilka är de olika applikationerna där engångsuppströms biobearbetningstekniker kan användas?

  • I vilka regioner finns de flesta leverantörer av engångsuppströmsbioprocessteknik?

  • Vad är den relativa konkurrenskraften för olika engångstekniker för uppströms bioprocesser?

  • Vilka är huvuddragen hos engångsbioreaktorer?

  • Hur har det immateriella landskapet för engångsbioprocessteknologier utvecklats under åren?

  • Vilken är den nuvarande efterfrågan och utbudet för produktion av biologiska produkter genom engångsbioprocessteknik?

  • Hur kommer nuvarande och framtida möjligheter sannolikt att fördelas mellan viktiga marknadssegment?

Huvudämnena som behandlas:

1. FÖRORD

1.1. Översikt

1.2. Rapportens omfattning

1.3. Forskningsmetodik

1.4. Nyckelfrågor besvarade

1.5. Kapitelöversikter

2. SAMMANFATTNING

3. INLEDNING

3.1. Kapitelöversikt

3.2. Genomgång av engångsuppströms bioprocessningsteknik

3.3. Historisk utveckling av engångsuppströms bioprocessningsteknik

3.4. Typer av engångsbruk Upstream Bioprocessing Technology

3.5. Tillämpningar av engångsuppströms bioprocessningsteknik

3.6. De största problemen förknippade med engångsuppströms bioprocessningsteknik

3.7. Framtidsperspektiv

4. MARKNADSLANDSKAP: BIOREAKTORER FÖR ENSANVÄNDNING

4.1. Kapitelöversikt

4.2. Engångsbioreaktorer: Produktlista

4.3. Bioreaktorer för engångsbruk: Designer Landscape

5. MARKNADSLANDSKAP: ENBLANDA BLANDARE

5.1. Kapitelöversikt

5.2. Engångsblandare: Produktlista

5.3. Engångsblandare: Designer Landscape

6. MARKNADSSPRÅK: ENSANVÄNDA SENSORER

6.1. Kapitelöversikt

6.2. Engångssensorer: Produktlista

6.3. Engångssensorer: Designer Landscape

7. MARKNADSSPRÅK: ANNAN ENBRUKT UPSTREAM BIOEMEL-TEKNOLOGI

7.1. Kapitelöversikt

7.2. Engångsmediapåsar och -behållare

7.3. Engångsfilter

7.4. Engångsprovtagningssystem

7.5. Engångskontakter

8. ANALYS AV PRODUKTENS KONKURRENSKRAFT

8.1. Kapitelöversikt

8.2. Metodik

8.3. Antaganden / Grundläggande parametrar

8.4. Produktens konkurrenskraftsanalys: Engångsbioreaktorer

8.5. Produktens konkurrenskraftsanalys: Engångsblandare

8.6. Produktens konkurrenskraftsanalys: Engångssensorer

9. ENSANVÄNDA UPSTREAM BIOEMAL TEKNOLOGI LEVERANTÖRER I NORDAMERIKA: FÖRETAGSPROFILER

9.1. Kapitelöversikt

9.2. Avantor

9.3. Cytiva

9.4. Merck KGaA

9.5. Bårtäcke

9.6. Thermo Fisher Scientific

10. ENBRUKNA UPSTREAM BIOEMEL TECHNOLOGY LEVERANTÖRER I EUROPA: FÖRETAGSPROFILER

10.1. Kapitelöversikt

10.2. Ependorf

10.3. Sen-Goben

10.4. Skräddarmuskeln

11. LEVERANTÖRER AV ENDA ANVÄNDA UPSTREAM BIOEMAL TEKNOLOGI I REGIONEN I ASIEN PACE: FÖRETAGSPROFILER

11.1. Kapitelöversikt

11.2. Satake Multimix

11.3. KOM IHÅG

11.4. Premas Biotech

12. PATENTANALYS

12.1. Kapitelöversikt

12.2. Täckning och metodik

12.3. Engångsuppströms bioprocessningsteknik: Patentanalys

12.4. Patentjämförande analys

13. VARUMÄRKETS POSITIONSMATRIX

13.1. Kapitelöversikt

13.2 Metodik

13.3. Grund inställningar

13.4. Engångsmatris för bioreaktordesigners varumärkesplacering

13.4.1. Varumärkesplaceringsmatris: Pall Corporation

13.4.2. Varumärkesplaceringsmatris: Eppendorf

13.4.3. Varumärkesplaceringsmatris: Solaris Biotech

13.4.4. Varumärkesplaceringsmatris: Sartorius Stedim Biotech

13.4.5. Varumärkesplaceringsmatris: Applikon Biotechnology

13.4.6. Varumärkesplaceringsmatris: CerCell

13.4.7. Varumärkesplaceringsmatris: Synthecon

13.5. Engångsmixer Designers Brand Placement Matrix

13.5.1. Varumärkesplaceringsmatris: Thermo Fisher Scientific

13.5.2. Märkesplaceringsmatris: Merck Millipore

13.5.3. Varumärkesplaceringsmatris: Cytiva Lifesciences

13.5.4. Varumärkesplaceringsmatris: Pall Corporation

13.6. Engångssensordesigners varumärkesplaceringsmatris

13.6.1. Varumärkesplaceringsmatris: Masterflex

13.6.2. Varumärkesplaceringsmatris: Levitronix

13.6.3. Varumärkesplaceringsmatris: Malema Engineering

13.6.4. Varumärkesplaceringsmatris: Parken Hannifin

13.6.5. Varumärkesplaceringsmatris: Pendo TECH

14. EXEMPELSTUDIE: KOSTNADS- OCH TIDSBESPARANDE POTENTIAL FÖR ENANVÄND UPPströms BIOEMAL TEKNOLOGI

14.1. Kapitelöversikt

14.2. Potential för totala kostnadsbesparingar för engångsteknik för uppströms bioprocessning, 2022-2035

14.2.1. Scenarier 1

14.2.1.1. Grundläggande antaganden och metodik

14.2.1.2. Kostnadsbesparingspotential med förvärvet av engångsuppströmsteknologi, 2022-2035

14.2.2. Scenarier 2

14.2.2.1. Grundläggande antaganden och metodik

14.2.2.2. Kostnadsbesparingspotential med tillämpning av engångsuppströms bioprocessningsteknik, 2022-2035

14.3. Total tidsbesparingspotential för engångsuppströmsbioprocessteknik, 2022-2035

14.4. Slutanteckningar

15. EFTERFRÅGAN OCH TILLGÅNGSANALYS

15.1. Kapitelöversikt

15.2. Grundläggande antaganden och metodik

15.3. Global Demand for Biology, 2022-2035

15.4. Slutanteckningar

16. MARKNADSPROGNOS OCH MÖJLIGHETSANALYS

16.1. Kapitelöversikt

16.2. Prognosmetodik och grundläggande antaganden

16.3. Global engångsanvändning uppströms bioprocessningsteknikmarknad, 2022-2035

17. SLUTSATS

17.1. Kapitelöversikt

18. VERKSTÄLLANDE DOMAR

18.1. Kapitelöversikt

18.2. Celltainer Biotech

18.2.1. Företagets ögonblicksbild

18.2.2. Intervjuutskrift: Nico Oosterhuis, teknisk chef och ägare

18.3. Thermo Fisher Scientific

18.3.1. Företagets ögonblicksbild

18.3.2. Intervjuutskrift: Christopher Brau, FoU-arbetsforskare och ingenjör

19. BILAGA 1: TABELLINFORMATION

20. BILAGA 2: FÖRTECKNING ÖVER FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

För mer information om denna rapport, besök https://www.researchandmarkets.com/r/8asrgo

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU