BLOGG

Samhällsförändringar, teknologi och affärsmodellinnovation kommer att stärka Indiens elbilsförare

Tekniska framsteg har förändrat paradigmet och spelat en nyckelroll för att skapa ett stort intresse för elfordon i Indien. Regeringens lyft genom olika initiativ, låga löpande utgifter och stigande restbränslepriser har också bidragit till att öka efterfrågan. Bitproblem är dock utbredda – räckviddsproblem, höga initiala kostnader för elfordon, återköpskostnad och ett antal elektroniska tvåhjuliga olyckor. Därefter kan infrastrukturbegränsningar, såsom batteriproduktionskapacitet, lagringsanläggningar, laddningsinfrastruktur och nätverk som fortfarande inte svarar, potentiellt hindra massintroduktionen av elektriska fordon (EVs) i Indien.

Regeringen planerar att ersätta 30 procent av sin fyrhjuliga flotta med elbilar till 2030, ett steg för att minska koldioxidutsläppen. För att uppnå detta mål måste landet fokusera på att skapa ett effektivt, säkert och hållbart ramverk och ekosystem för e-mobilitet i Indien.

Utveckling av ett säkert ekosystem för elbilar

Vi är vid en böjningspunkt i EV-mottagningskurvan. Inriktningen av påverkan på hur vi klarar säkerhet, tillförlitlighet och prestanda beror på tillämpningen av standarder i värdekedjan.

På våren, när den torra yttemperaturen stiger till 50 ° C, översvämmas gränderna under monsunen, och damm och vibrationer dominerar, kommer placeringen av all teknik att säkerställa felfri verksamhet i Indiens verklighet.

Tillsammans med förberedelserna av det styrande organet för att skapa och implementera specialiteter i utvecklingsfasen, finns det framsteg i denna framväxande industri för att kontrollera produktionen. Till exempel en högre koppling till efterlevnad av produktionsstandarder vid distribution av PLI till företag (för batteriproduktion, återvinning och EV). Arbetskraften behöver också omskolas för att tänka annorlunda kring säkerhetsstandarder.

Kraftutrustning testas vanligtvis noggrant i tusentals timmar före kommersiell användning. I vissa fall registreras de när de arbetar i månader och säsonger för att fokusera på sitt faktiska fysiska tillstånd, eftersom effekterna av misslyckanden är konsekventa. Detsamma gäller hus, liv är i fara.

Nästa steg är att bygga förtroende genom ägande. Som en tjänst är Electric Mobility en modell som inte bara hjälper till att klara de initiala kostnaderna för HV, utan också kombinerar ansvaret att upprätthålla standarder. Under FAME II-programmet planerar regeringen att främja införandet av eBus genom att ge subventioner för sådana opex-baserade modeller med aktivt ljus. Ansvaret för kvalitet kan läggas till krafterna i dessa nya affärsmodeller.

Som med all teknik har hur den placeras, används och missbrukas samma effekt på upplevelse och resultat. Precis som vi inte kan föreställa oss att ersätta bensin i diesel eller vice versa i bränsledrivna fordon, känner slutkonsumenten till kraven för sin speciella EV-modell, dess laddningsmekanism, belastningskurva och hur väderförhållandena kommer att påverka prestandan, var batterierna ska laddas, och så vidare. Även företag, tillverkare och nya aktörer gynnas av en hållbar marknad genom att fokusera på den tekniska aspekten av elfordon för värdemedvetna kunder i vårt land.

Flexibelt och säkert nätverk för laddning av elbilar

Eventuella avbrott i tillförseln av ren och pålitlig energi som krävs av användarna av laddinfrastrukturen och elnätet kommer att orsaka tvekan om att acceptera. Det indiska elnätet har bekräftat stöd för avancerad teknik inom laddningssystem, alternativa batterier, batteribyte, trådlös laddning, snabbladdning, förbättrad batteriräckvidd och livslängd och behärskning av flottor. Det uppenbara överflödet har fått vissa användare att skjuta upp sina köpbeslut för att se vilka tekniker som dominerar. Vi måste balansera dessa breda alternativ med viss standardisering och interaktion för att skapa en kritisk massa.

Med en produktionskapacitet på ~400GW har Indien tillräckligt med kraft för elbilar inom en snar framtid. Men för att elbilar ska bidra till koldioxidneutralitet måste landet uppfylla och överträffa målen för förnybar energi och sedan jämna ut klyftorna. Den utbredda användningen av elbilar skulle belasta det nationella nätet mer eftersom efterfrågan fluktuerade kraftigt. Idag kommer vi att behöva investera i att modernisera nätverket med flexibla energitekniker på nationell, provins- och distributionsnivå för att säkerställa snabbare adoption av elfordon.

Köra hem

Indien elektrifierar fordon, men räcker det för att nå målet på 30 % till 2030? I takt med att bostadsmarknaden fortsätter att växa behöver företag och regering öka stödet för elektrifiering av transporter. Det räcker inte att hantera elbilsinnovationer och teknik ensam. Att stabilisera den nuvarande policymiljön, skapa ett mer kollaborativt ekosystem, öka konsumenternas medvetenhet om tekniken som används för att designa hemprodukter, förbättra befintlig infrastruktur och skapa ett flexibelt, säkert och hållbart elnät är avgörande för att köra elfordon i Indien.

Facebook Twitter Linkedin E-post

Vägran

Ovanstående idéer tillhör författaren.

ARTIKELENS SLUT

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU