ANSÖKNINGAR

Regeringen har suverän rätt att beskatta kryptovaluta; Beslut om förbud att komma senare: Finans

Finansminister Nirmala Sitharaman sa på fredagen att regeringen har suverän rätt att beskatta vinster från kryptovalutatransaktioner, och beslutet om att förbjuda eller inte förbjuda kommer att fattas baserat på feedback från samråd.

Som svar på den allmänna diskussionen om unionens budget sa ministern: “Jag tänker inte legalisera eller förbjuda det i detta skede. Att förbjuda eller inte förbjuda kommer senare, när samråd ger mig input”.

Om vinsten som härrör från transaktioner i kryptovalutor konstaterade hon att “(oavsett om det är) legitimt eller illegitimt, det är en annan fråga, men jag kommer att beskatta eftersom det är en suverän rätt att beskatta”.

Ministern svarade på frågorna från kongressledamoten Chhaya Verma om kryptovaluta.

Verma hade frågat om legitimiteten i att beskatta kryptovaluta.

I sitt budgettal den 1 februari hade FM Sitharaman sagt att endast RBI-utgivna digitala rupier kommer att erkännas som valuta, och regeringen kommer att ta ut en skatt på 30 procent på vinster från andra privata digitala tillgångar från och med den 1 april.

Budgeten 2022-23 har föreslagit en TDS på 1 procent på betalningar mot virtuella valutor utöver Rs. 10 000 under ett år och beskattning av sådana gåvor i händerna på mottagaren. Tröskelgränsen för TDS skulle vara Rs. 50 000 per år för specificerade personer, som inkluderar individer/HUFs som krävs för att få sina konton reviderade enligt IT-lagen.

Inte heller ska avdrag för några utgifter eller bidrag medges vid beräkning av inkomster från transaktioner med sådana tillgångar. Det har också preciserats att förluster vid överföring av virtuella digitala tillgångar inte kommer att tillåtas kvittas mot någon annan inkomst.

Bestämmelserna relaterade till 1 procent TDS kommer att träda i kraft den 1 juli 2022, medan vinsterna kommer att beskattas från och med den 1 april.


Kryptovaluta är en oreglerad digital valuta, inte ett lagligt betalningsmedel och föremål för marknadsrisker. Informationen i artikeln är inte avsedd att vara och utgör inte finansiell rådgivning, handelsrådgivning eller andra råd eller rekommendationer av något slag som erbjuds eller godkänns av NDTV. NDTV ansvarar inte för någon förlust som uppstår från någon investering baserat på någon uppfattad rekommendation, prognos eller någon annan information som finns i artikeln.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU