ANSÖKNINGAR

Prometheus vs. Zabbix | Jämförelse av nätverksövervakningsverktyg

Bild: Cifotart/Adobe Stock

Prometheus och Zabbix är övervaknings- och varningsverktyg för nätverkstjänster för enheter och system. Dessa nätverksövervakningslösningar tillhandahåller skalbara och pålitliga övervakningstjänster, men produkterna skiljer sig åt i teknik, verktyg, integrationer och användarvänlighet.

Vad är Prometheus?

Prometheus är en mjukvaruplattform för övervakning och varning med öppen källkod, fokuserad på tidsseriedata. Prometheus utnyttjar sin teknologi för att leverera extremt snabba rapporter om tidsseriedatauppsättningar. Nätverksövervakningsplattformen är bäst lämpad för molnteknik, SaaS-lösningar och exceptionellt stora plattformar.

Vad är Zabbix?

Zabbix är en övervakningslösning med öppen källkod på företagsnivå som kan övervaka allt från små miljöer till stora distribuerade system. Zabbix är skalbart och tillgängligt och kan enkelt övervaka miljontals mätvärden. Zabbix har funnits längre än Prometheus och ger bredare dokumentation och gemenskapsstöd.

SE: 40+ termer för öppen källkod och Linux du behöver känna till (TechRepublic Premium)

Prometheus vs Zabbix: Funktionsjämförelse

FunktionerPrometheusZabbixKommentar
Anläggningen Komplex Enkel
Frågespråk PromQL Artikelnycklar
Arkitektur Automatisk detektering Server/agent
Datalagring Intern databas Extern databas
Datahantering Tidsseriedata Tidsserier, loggar
Datavisualisering Uttrycksläsare instrumentbräda
Systemvarning alertmanager Integrerad
Skalbarhet Mindre än 10 000 knop Stor
Miljö Tjänstebaserat Baserat på maskinen

Installation och konfiguration: Komplexitet och hastighet

Prometheus kan vara svårt att installera och konfigurera. Den levereras inte med funktioner som larm eller komplex datavisualisering direkt, så organisationer måste installera och integrera dessa funktioner separat och manuellt konfigurera filerna.

Zabbix har fler funktioner förinstallerade, vilket påskyndar installationen och konfigurationen. Zabbix saknar dock några av de djupare konfigurationsalternativen hos Prometheus som gör den så kraftfull.

Frågespråk: PromQL och objektnycklar

Prometheus använder Prometheus Query Language, ett proprietärt språk som är utformat för att göra det enklare att söka efter tidsseriedata. PromQL är flexibel, lätt att använda och mycket lik SQL, vilket gör det lätt att lära sig för de flesta utvecklare. PromSQL erbjuder avancerad och granulär kontroll över Prometheus-data.

Zabbix använder objektnycklar för att extrahera data; Objektnycklar är betydligt mer restriktiva men enklare att använda än PromQL. Lite utvecklingskunskap krävs för att använda Zabbix-objektnycklar, men vissa utvecklare eller analytiker kan möta svårigheter om de inte kan extrahera de mätvärden eller data de behöver.

Arkitektur: metrisk samling

Öppen källkod: måste läsa omslag

Prometheus erbjuder automatisk tjänstupptäckt och har ett brett utbud av integrationer. Många tjänster stöder redan Prometheus datainsamlingsprocesser eller har bibliotek som kan läggas till för detta ändamål. Prometheus kommer med jämna mellanrum att hämta mätvärden från systemet; alternativt kan mätvärden skickas direkt till Prometheus.

Zabbix-arkitekturen är uppdelad i servrar och agenter; servern samlar in data medan agenterna skickar data. Det är också möjligt att installera Zabbix utan agenter, i vilket fall servern hämtar data från nödvändiga tjänster i en agentlös installation.

Ingen av arkitekturerna är i sig bättre än den andra, även om vissa kanske anser att Zabbix arkitektur är äldre. Zabbix arkitektur lämpar sig bättre för maskinvaru- och enhetshantering; Prometheus är bättre för moln- och SaaS-tjänster.

Datalagring: intern eller extern

Prometheus använder en intern tidsseriedatabas som ger supersnabb anslutning till data. Tyvärr lagras denna data bara i två veckor, därefter måste en organisation underhålla sina egna fjärrdatatjänster.

Zabbix använder populära externa databaser som MySQL eller PostgreSQL; en organisation måste skapa denna databas när Zabbix installeras. De flesta utvecklare kan enkelt använda MySQL, PostgreSQL och andra SQL-teknologier, men detta kostar prestanda.

Datahantering: tidsserier kontra loggar

Prometheus returnerar data extremt snabbt, men den är begränsad i sin datalagring. Prometheus samlar bara in tidsseriedata och lagrar den bara i sitt snabbåtkomstfilsystem i 14 dagar.

Zabbix kan lagra mer komplexa datavolymer, såsom systemloggar. Prometheus kan integreras med Grafana eller andra mjukvarupaket för att efterlikna denna funktionalitet, men Zabbix har inbyggt stöd.

Datavisualisering: anpassningsalternativ

Både Prometheus och Zabbix tillhandahåller flera metoder för att visualisera data och skapa instrumentpaneler.

I Prometheus startar användare uttryckswebbläsaren. Expression Browser är inte en instrumentpanel, men tillåter användare att fråga Prometheus-datauppsättningar. För den som vill ha ett komplett instrumentpanelsystem kan Grafana integreras för att ge djupare insikter.

Zabbix har ett inbyggt instrumentpanelsystem som kan anpassas med teman. Användare kan anpassa sin instrumentpanel med widgets och se detaljerade nätverkskartor, grafer och rapporter.

Systemvarning: extern eller integrerad

Prometheus har inte inbyggd larmfunktion. Först måste Prometheus konfigureras för att skicka varningar baserat på varningsregler. Därefter måste Alertmanager installeras för att skicka varningar. När detta system är korrekt konfigurerat är det robust.

Zabbix har en fördefinierad varningsfunktion. Varningsregler kan utformas för att varna specifik personal om en given händelse. Händelser kan sedan hanteras via fjärrkommandon, meddelanden och andra användardefinierade svarstriggers. Zabbix har omfattande rapporteringsfunktioner.

Skalbarhet: prestanda i skala

Prometheus tenderar att fungera mycket bra, även på exceptionellt stora nätverk. Detta beror på dess ursprungliga tidsseriedatabas, klusterhantering och övergripande enkelhet i dess arkitektur.

Zabbix fungerar bra upp till cirka 10 000 noder. Efter 10 000 noder börjar Zabbix lida av tyngden av sin externa relationsdatabas och bristen på tillförlitlig hantering för stora kluster.

Miljö: tjänstebaserad eller maskinbaserad

Medan Prometheus och Zabbix kan distribueras i en mängd olika miljöer, anses Prometheus allmänt vara en moln- och SaaS-lösning, medan Zabbix är en mer traditionell maskinövervakningstjänst.

Prometheus ger varningar för tjänster, system och datacenter. Varningar kan utlösas baserat på alla tidsseriedata. Zabbix ger varningar på ett mer konventionellt sätt när det gäller maskiner och enheter. För vissa applikationer kanske Zabbix-varningar inte är tillräckligt robusta; för andra applikationer kan Prometheus vara för komplex.

Att välja Prometheus vs. Zabbix

Prometheus och Zabbix erbjuder olika nivåer av funktionalitet beroende på din organisations övervakningsbehov. Prometheus tillhandahåller en blixtsnabb intern databaslösning för tidsserier; Zabbix tillhandahåller direkt och lättanvänd statistikövervakning.

Om du behöver en snabb och lättfrågad tidsseriedatabaslösning, välj Prometheus. Observera att du behöver ytterligare integrationer för varningsfunktionalitet och för lagring längre än 14 dagar. Om du behöver övervaka ett litet eller medelstort antal enheter med begränsade, lättanvända frågor och allt-i-ett-systemkonfiguration, använd Zabbix.

Även om det finns värdlösningar för båda plattformarna är Prometheus och Zabbix öppen källkod och gratis. Organisationer kan testa båda nätverksövervakningsverktygen på sina system för att avgöra vilken lösning som fungerar bäst för dem.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU