BLOGG

Marknadsinsikter och prognoser med inverkan av covid-19 (2022-2027)

ReportLinker

Sammanfattning Den globala marknaden för kommersiella vattenrenare värderas till 8,29 miljarder USD 2021. snabbmatsbutiker och andra liknande anläggningar i både utvecklade länder och utvecklingsländer.

NEW YORK, 6 juli 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Reportlinker.com tillkännager lanseringen av rapporten “Global Commercial Water Purifier Market (2022 Edition) – Analys av filtertyp, teknologi, slutanvändare, region, land:”: Market Insights and Forecast by Impact of COVID-19 (2022-2027)” – https://www.reportlinker.com/p06290998/?utm_source=GNW Dessutom ökar allmänhetens medvetenhet om farorna med höga halter av lösta fasta ämnen (TDS) i drickande vatten, fortsatt industri och implementering av strikta statliga lagar som kräver tillhandahållande av högrent vatten ökar försäljningen av kommersiella vattenrenare.

Baserat på Filter Type-segmentet förväntas segmentet omvänd osmos ha den största andelen på marknaden för kommersiella vattenrenare 2027, eftersom RO-renare används för att behandla mycket förorenat vatten som innehåller lösta salter och tungmetaller. De är den mest effektiva typen av renare för rengöring av havsvatten och kommunalt kranvatten av dålig kvalitet. Eftersom kvaliteten på det vatten som är tillgängligt världen över fortsätter att försämras på grund av föroreningar, förväntas RO-behandlingen bevittna en tillväxt i försäljningen under prognosperioden.

APAC-regionen beräknas ha den maximala andelen på den globala marknaden för kommersiella vattenrenare, följt av Amerika och Europa. Dessutom kommer tillväxtmarknaderna i APAC-regionen att uppleva den snabbaste tillväxttakten under de kommande åren.

Dessutom drivs den globala marknaden för kommersiella vattenrenare av faktorer som industriell expansion och ökande urbanisering. Snabbt växande hotellverksamhet samt sjunkande vattenkvalitet ökar efterfrågan på vattenrenare. Industrin förväntas växa med implementeringen av statliga standarder för säkra och hälsosamma dricksvattensystem. Marknaden för kommersiella vattenrenare är fragmenterad och mycket konkurrenskraftig på grund av närvaron av stora globala och regionala aktörer. Alla de dominerande aktörerna överträffar varandra på alla parametrar och därmed hårdnar konkurrensen på den kommersiella vattenrenarmarknaden.

Rapportens omfattning• Rapporten tillhandahåller analys av marknaden för kommersiella vattenrenare för den historiska perioden 2017-2021 och prognosperioden 2022-2027.

• Rapporten analyserar marknaden för kommersiella vattenrenare efter värde (miljoner USD).

• Rapporten analyserar marknaden för kommersiella vattenrenare efter filtertyp (mekanisk, absorption, jonbyte, omvänd osmos, andra).

• Rapporten analyserar marknaden för kommersiella vattenrenare efter teknik (RO-rening, UF-rening, UV-rening, andra).

• Rapporten analyserar marknaden för kommersiella vattenrenare efter slutanvändare (Horeca, utbildningsinstitutioner, sjukhus, andra).

• Den globala marknaden för kommersiella vattenrenare analyserad efter länder (USA, Kanada, Brasilien, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Kina, Japan, Indien, Sydkorea).

• Rapportens nyckelbegrepp presenteras inom SWOT och Porters Five Forces Analysis. Marknadens attraktionskraft presenteras också efter region, plats och produkt.

• Viktiga möjligheter, trender, drivkrafter och utmaningar för branschen analyseras också i rapporten.

• Rapporten följer konkurrenskraftig utveckling, strategier, fusioner och förvärv och utveckling av nya produkter. Företag som analyseras i rapporten inkluderar AO Smith Corporation, Pentair PLC, The Clorox Company, The 3M Company, Eaton Corporation, Parker Hannifin, Evoqua Water Technologies, Toray Industries, Ispring Water Systems, Culligan International.

Primär målgrupp

• Vattenreningsföretag

• Avloppsreningsföretag

• Konsult- och konsultföretag

• Regering och beslutsfattare

• Tillsynsmyndigheter Läs hela rapporten: https://www.reportlinker.com/p06290998/?utm_source=GNW

Om ReportlinkerReportLinker är en prisbelönt marknadsundersökningslösning. Reportlinker hittar och organiserar den senaste branschdatan så att du får all marknadsundersökning du behöver direkt, på ett ställe.

__________________________

Berättelsen fortsätter

CONTACT: Clare: [email protected] US: (339)-368-6001 Intl: +1 339-368-6001

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU