BLOGG

Marknaden för markfuktmätningsteknologi – Omfattande forskning av nyckelspelare: Acclima, Toro

New Jersey, USA, – Mr Accuracy Reports, Markfuktighetsstudier Technology Market Rapporten beskriver de faktorer som påverkar efterfrågan, tillväxt, möjligheter, utmaningar och begränsningar. Den ger detaljerad information om strukturen och framtidsutsikterna för globala och regionala industrier. Dessutom innehåller rapporten information om forskning och utveckling, nya produktsläpp och produktsvar från ledande aktörer från globala och lokala marknader. Strukturerad analys ger grafisk beskrivning och diagrammatisk beskrivning av jordfuktighetsstudieteknik marknadsföra enligt regionen.

Den globala marknadsstorleken för Soil Moisture Measurement Technology kommer att nå 1 miljon $ 2027 (2028 Market Size $$) med en CAGR på 2022-2027.

Det är några av nyckelaktörerna i studieprofilen Acclima, Toro Company, Onset Computer Corp, Campbell Scientific, Irrometer Company, HydraWize, Spectrum Technologies, Meter Group, Rain Bird Corp, Delta-T Devices, Sentek, Stevens Water Monitoring Systems

Skicka förfrågan för att ladda ner exempel på denna strategiska rapport @ https://www.mraccuracyreports.com/report-sample/189028

Marknadsöversikt

Under de senaste åren har marknaden för markfuktmätningsteknik genomgått en stor förändring under påverkan av COVID-19, den globala marknadsstorleken för markfuktighetsmätningsteknik har nått 1 miljon dollar 2021 (marknadsstorlek 2016) (marknadsstorlek 2021) $$) $$) 2016 är 7 % med en CAGR på 2016-2021. För närvarande har globala fall av covid-19 coronavirus överskridit 200 miljoner, och den globala epidemin är till stor del under kontroll, så Världsbanken uppskattar global ekonomisk tillväxt 2021 och 2022. Världsbanken förutspår global ekonomisk tillväxt. Produktionen förväntas öka med 4 procent 2021 och med 3,8 procent 2022. Enligt vår forskning om markfuktmätningsteknikmarknaden och den globala ekonomiska miljön förutspår vi att fuktmätningstekniken kommer att nå den globala marknadsstorleken (Marknadsstorlek). $$ 2026). ) Miljoner dollar 2026 med % CAGR 2021-2026.

Enligt Världsbankens statistik kommer den globala BNP att minska med cirka 3,5 % 2020 på grund av covid-19-pandemin. År 2021 har den ekonomiska aktiviteten i många länder börjat återhämta sig och har delvis anpassats till pandemirestriktioner. Vaccinforskning och -utveckling har gjort stora framsteg, och många regeringar har genomfört olika strategier för att stimulera ekonomisk återhämtning, särskilt i USA, vilket sannolikt kommer att ge en stark impuls till ekonomisk aktivitet, men utsikterna för hållbar utveckling varierar mycket från land till land. sektorer. Även om den globala ekonomin håller på att återhämta sig från den stora depressionen orsakad av covid-19, kommer den länge att ligga under pre-pandemiska trender. Pandemin har förvärrat riskerna förknippade med årtionden av global skuldackumulering. Det kan också förvärra den efterlängtade nedgången i potentiell tillväxt under det kommande decenniet.

Världen har gått in i en period av återhämtning från covid-19-epidemin. I denna komplexa ekonomiska miljö har vi publicerat COVID-19 Impact Report 2021, som ger en omfattande analys av den globala marknadssituationen för markfuktstudier, trender och den globala markstudieteknikmarknaden. Denna rapport täcker försäljning, inklusive tillverkarinformation. volym, pris, intäkter, bruttomarginal, affärsdistribution, etc., hjälper denna information konsumenten att bättre känna igen konkurrenter. Rapporten täcker också alla regioner och länder i världen och visar tillståndet för regional utveckling, inklusive marknadsstorlek, volym och värde, samt prisdata. Dessutom innehåller rapporten segmentinformation, inklusive: typ, bransch, kanal etc. Hela dataperioden är 2015-2021E, och denna rapport ger även prognosdata för 2021-2026.

Regional segmenteringNordamerika (USA, Kanada, Mexiko) Sydamerika (Brasilien, Argentina, Övrigt) Asien och Stillahavsområdet (Kina, Japan, Indien, Korea, Sydostasien) Europa (Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien) Mellanöstern och Afrika (Mellanöstern, Afrika)

Segmentering av markfuktighetsstudieteknik efter typ:

Volumetrisk jordfuktighet, jordvattenpotentialförvärv.

Segmentering av markfuktighetsstudieteknik efter tillämpning:

Bygg, jordbruk, väderprognos, forskning, annat

Klicka här idag för att få hela rapporten @ https://www.mraccuracyreports.com/checkout/189028

Vad är syftet med rapporten?

Marknadsrapporten presenterar den ungefärliga storleken på ICT-marknaden i slutet av prognosperioden. Rapporten undersöker både historiska och aktuella marknadsdimensioner. Under prognosperioden analyserar rapporten tillväxttakt, marknadsstorlek och marknadsvärdering. Rapporten presenterar aktuella trender i branschen och den framtida potentialen för marknader i Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet, Europa, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika. Rapporten ger en heltäckande bild av marknaden baserat på geografisk täckning, marknadssegmentering och nyckelspelares finansiella resultat.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU