BLOGG

Komponenttelemetri marknadsundersökningsrapport, teknologi,

New York, 21 juni 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Reportlinker.com “Komponent, teknologi, sensorer, applikationer, regiontelemetri marknadsundersökningsrapport – Global prognos till 2027 – kumulativ påverkan av COVID-19” meddelar sin release. – https://www.reportlinker.com/p06287073/?utm_source=GNW

Storleken på den globala telemetrimarknaden uppskattas till 189,48 miljarder USD 2021 och förväntas nå 212,18 miljarder USD 2022, och CAGR förväntas öka med 12,23 % till 378,73 miljarder USD 2027.

Marknadsstatistik:Rapporten presenterar marknadsstorlek och prognos för fem stora valutor – USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CAD och CHF. När valutaväxlingsinformation är lättillgänglig hjälper det organisationsledare att fatta bättre beslut. I denna rapport är 2019 och 2020 historiska år, 2021 är basår, 2022 är det beräknade året och åren 2023 till 2027 är prognosperioden.

Marknadssegmentering och täckning:Den här forskningsrapporten kategoriserar telemetri i kategorier för att prognostisera intäkter och analysera trender på var och en av följande delmarknader:

Baserat på komponenterna har marknaden studerats för antenn, mottagarkomponenter, kodare, modulator, telemetrimottagare och telemetrisändare. Mottagarens komponenter studeras sedan i Antenn, Demodulator, Display System och Sound Recorder. Kodaren studeras sedan i Linear Encoder och Rotary Encoder. Telemetrisändaren studeras sedan i Radio Frequency Transmitter.

Baserat på tekniken har marknaden studerats inom globala telemetrisystem, telemetriproduktlivscykel och telemetrisystem. Globala telemetrisystem studeras sedan i akustisk telemetri, datainspelare, digital telemetri, tel-länk eller trådbunden telemetri och trådlösa telemetrisystem. Digital telemetri Fördelar med digital telemetri, utveckling inom digital telemetri och digital telemetriverksamhet studeras vidare. Wire-link eller Wired Telemetri studeras sedan mellan strömkablar och fiberoptiska kablar. Trådlösa telemetrisystem studeras sedan i mikrovågstelemetri och kortdistansradiotelemetri. Mikrovågstelemetri studeras sedan i Satellitradio, Ultra High Frequency och Very High Frequency. Kortdistansradiotelemetri studeras vidare i infraröda telemetrisystem och ultraljudssystem.

Marknadsström-/spänningssensorer baserade på sensorer, förskjutningssensorer, GPS-sensorer, lastcellssensorer, magnetiska varvtalssensorer, minnesteknik, optiska varvtalssensorer, fassensorer, positionssensorer, trycksensorer, motståndssensorer, temperatursensorer, vridmomentsensorer, fordonsdynamik Sensorer, vibrationssensorer och väderprognossensorer. Ström-/spänningssensorer studeras mest på förskjutningssensorer, magnetiska varvtalssensorer, minnesteknik, optiska varvtalssensorer, fassensorer, positionssensorer och motståndssensorer. Lastcellssensorer studeras vidare i spänningssensorer. Trycksensorer studeras mer allmänt mellan absoluttryckssensorer, differentialtryckssensorer, mättryckssensorer, slutna trycksensorer och vakuumtrycksensorer. Temperatursensorer studeras mest i elektriska temperatursensorer och mekaniska temperatursensorer. Elektriska temperatursensorer studeras vidare bland termistorer. Mekaniska temperatursensorer studeras vidare mellan bimetaller och termometrar. Väderprognossensorer studeras vidare i issensorer, fuktsensorer, regnsensorer och vindsensorer.

Baserat på applikationen har marknaden studerats inom Aerospace and Defense Automation Telemetri, Agricultural Telemetri, Energy and Energy Utilities, Health/ Medicine, Logistics and Transport, Oceanography, Oil and Gas, Retail Telemetri, Automotive Telemetri och Wildlife.

Baserat på regionen har marknaden studerats i Amerika, Asien-Stillahavsområdet och Europa, Mellanöstern och Afrika. Amerika studeras sedan i Argentina, Brasilien, Kanada, Mexiko och USA. USA studeras bäst i Kalifornien, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania och Texas. Asien-Stillahavsområdet studeras sedan i Australien, Kina, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Sydkorea, Taiwan och Thailand. Europa, Mellanöstern och Afrika studeras sedan i Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Spanien, Förenade Arabemiraten och Storbritannien.

Kumulativ effekt av covid-19:Covid-19 är en aldrig tidigare skådad global folkhälsokris som påverkar nästan alla branscher, och långsiktiga effekter förväntas påverka industriell tillväxt under prognosperioden. Vår pågående forskning utökar vårt forskningsramverk till att inkludera viktiga covid-19-utmaningar och potentiella vägar framåt. Rapporten ger synpunkter på covid-19, med hänsyn till förändringar i konsumentbeteende och efterfrågan, upphandlingsmönster, omorientering av leveranskedjan, dynamiken i nuvarande marknadskrafter och betydande statliga ingripanden. Den uppdaterade studien ger insikter, analyser, uppskattningar och prognoser, med hänsyn till effekten av covid-19 på marknaden.

Kumulativ effekt av konflikten mellan Ryssland och Ukraina 2022: Vi övervakar och uppdaterar ständigt rapporter om politisk och ekonomisk osäkerhet kring Rysslands ingripande i Ukraina. Skadliga effekter förväntas globalt, särskilt i Östeuropa, Europeiska unionen, Öst- och Centralasien och USA. Denna tvist har allvarligt påverkat liv och försörjning och representerar en storskalig kränkning av handelsdynamiken. De potentiella effekterna av det pågående kriget och osäkerheten i Östeuropa förväntas ha en negativ inverkan på världsekonomin, särskilt på Ryssland på lång sikt. Den här rapporten avslöjar effekterna av utbud och efterfrågan, prisalternativ och strategiska köp av säljare. , och rekommendationer för telemetrimarknaden, med hänsyn till den aktuella uppdateringen om konflikten och dess globala reaktion.

Konkurrenskraftigt strategiskt fönster: Det konkurrenskraftiga strategiska fönstret analyserar det konkurrensutsatta landskapet i termer av marknader, applikationer och geografier för att hjälpa säljaren att avgöra lämpligheten eller relevansen mellan dess kapacitet och kapacitet för framtida utvecklingsmöjligheter. Beskriver den optimala eller gynnsamma lämpligheten för leverantörer att anta konsekventa fusions- och förvärvsstrategier, geografisk expansion, forskning och utveckling och implementeringsstrategier för nya produkter för att ytterligare expandera och växa verksamheten under prognosperioden.

FPNV Placeringsmatris: FPNV Placeringsmatris utvärderar och klassificerar säljare på telemetrimarknaden baserat på affärsstrategi (affärsutveckling, branschtäckning, finansiell förmåga och kanalstöd) och produkttillfredsställelse (kostnad, användarvänlighet, produktfunktioner och kundsupport). Detta hjälper företag att fatta bättre beslut och förstå konkurrensbilden.

Marknadsandelsanalys: Marknadsandelsanalys erbjuder en analys av leverantörernas totala marknadsbidrag. Introducerar idén om att skapa egna intäkter till den allmänna marknaden jämfört med andra leverantörer i rymden. Det ger insikter i hur leverantörer presterar i termer av intäkter och kundbas jämfört med andra. Att känna till din marknadsandel ger dig en uppfattning om storleken och konkurrenskraften hos dina leverantörer för nyckelåret. Avslöjar marknadsegenskaper i termer av aggregering, fragmentering, dominans och sammanslagningsegenskaper.

Konkurrensscenario: Konkurrensscenariot ger en analys av perspektiven för olika affärsutvecklingsstrategier som antagits av leverantörer. Nyheterna som behandlas i det här avsnittet förmedlar värdefulla insikter i olika skeden genom att hålla företagen informerade och engagera intressenter i ekonomiska diskussioner. Tävlingsscenariot representerar pressmeddelanden eller nyheter från företag indelade i kategorier som fusion och förvärv, kontrakt, samarbete och partnerskap, lansering och förbättring av nya produkter, investeringar och finansiering och belöning, erkännande och expansion. All insamlad information hjälper säljaren att förstå luckorna på marknaden och därmed konkurrentens styrkor och svagheter, ger insikter för att förbättra produkten och tjänsten.

Företagsanvändningsprofiler:Rapporten undersöker en djupgående utveckling av ledande leverantörer och innovationsprofiler på den globala telemetrimarknaden, inklusive Astro-med, Inc., Bayerische Motoren Werke Ag, Cobham Plc, Finmeccanica Spa, Honeywell International Inc., Ibm Corp., Kongsberg. Gruppen, L-3 Communications Holdings Inc., Lindsay Corporation, Philips Healthcare, Rogers Communications, Inc., Schlumberger Ltd., Schneider Electric, Sierra Wireless, Inc. och Verizon Communications, Inc.

Rapporten ger feedback om följande indikatorer:1. Marknadstillträde: Ger omfattande information om marknaden som erbjuds av nyckelaktörer2. Marknadsutveckling: Ger detaljerad information om lönsamma tillväxtmarknader och analyserar rykte bland mogna marknadssegment3. Marknadsdiversifiering: Ger detaljerad information om nya produktsläpp, oanvända geografiska områden, senaste utveckling och investeringar.4. Konkurrensutvärdering och utforskning: Ger en omfattande bedömning av marknadsandelar, strategier, produkter, certifieringar, regulatoriska godkännanden, patentlandskap och produktionskapacitet hos ledande aktörer.5. Produktutveckling och innovation: Ger insiktsfulla idéer om framtida teknologier, FoU-aktiviteter och produktutveckling.

Rapporten svarar på följande frågor:1. Vilken är marknadsstorleken och prognosen för den globala telemetrimarknaden?2. Vilka är hindren och effekterna av COVID-19 som formar den globala telemetrimarknaden under prognosperioden?3. Vilka produkter/segment/applikationer/områden ska investeras på den globala telemetrimarknaden under prognosperioden?4. Vad är ett konkurrenskraftigt strategiskt fönster för möjligheter på den globala telemetrimarknaden?5. Vilka är de tekniska trenderna och regelverken på den globala telemetrimarknaden?6. Vilken är marknadsandelen för de ledande leverantörerna på den globala telemetrimarknaden?7. Vilka regimer och strategiska åtgärder anses lämpliga för att komma in på den globala telemetrimarknaden? Läs hela rapporten: https://www.reportlinker.com/p06287073/?utm_source=GNW

Om ReportlinkerReportLinker är en prisbelönt marknadsundersökningslösning. Reportlinker hittar och organiserar den senaste branschdatan så att du kan få all marknadsundersökning du behöver direkt, på ett ställe.

__________________________

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU