BLOGG

Innovativ teknik förbättrar högriskdetektion av salmonella

Mer än vart femte fall av salmonellainfektion i USA är ansvarigt för fjäderfä, men enligt en ny universitetsstudie kan det hända att traditionella testmetoder för kyckling som tas från ett matställ inte räcker för att upptäcka alla stammar av bakterien. Georgien.

publicerades Tillämpning och mikrobiologi av miljönStudien analyserade nationella salmonelladata från US Department of Agricultures Food Safety Inspection Service för 2016-2020.

Forskarna fann att förekomsten av salmonellainfektion hos kycklingar minskade från 9 % 2016 till 6,57 % 2020. Incidensen av salmonellainfektion hos människor på nationell nivå har dock varit stabil under samma period.

”När jag först började arbeta på fjäderfädiagnostik och forskningscentrum för fyra år sedan och träffade flera olika fjäderfäföretag fick jag veta att salmonellan de hittade på gårdar inte var den typ av salmonella de hittade här. bearbetningsanläggning, säger Nikki Shariat, korrespondentförfattare till studien och docent vid College of Veterinary Medicine.

Avbrottet av denna koppling gör det svårt för fjäderfäindustrin att veta vilka salmonellaarter som kommer att bli föremål för nya vacciner och andra ingrepp som kan minska antalet högrisksalmonellaarter hos fåglar.

Forskarna samarbetade med Georgia Poultry Lab Network i Gainesville, Georgia, för att ta reda på vilka stammar av salmonella som är kända för att vara serotyper i avelskycklingar jämfört med stammar som finns i kycklingprodukter.

Högdetekteringstekniker kan ge information om effektiv salmonellakontroll

Den vanligaste och lätt detekterbara bakteriestammen på en gård i Georgia är serotypen Kentucky, som står för 80 % av all påvisad salmonella.

Även om ingen salmonella är “bra”, är Kentucky i allmänhet inte förknippad med mänsklig sjukdom. Fjäderfäföretag kan extrahera Kentucky mer effektivt under bearbetningen, vilket kan vara en av anledningarna till att forskare inte ser lika mycket spänning i bearbetad kyckling.

De andra tre arterna de såg i proverna de tog från bearbetningsanläggningar var salmonella, av vilka några är kända för att orsaka sjukdomar hos människor: Infantis, Enteritidis och Schwarzengrund.

“Frågan var, ‘Var kommer dessa icke-Kentucky serotyper ifrån?'” sade Sharia. “Vi misstänkte att de var på en gård, men vi kunde inte upptäcka dem med traditionell metodik.”

Med hjälp av teknologi som utvecklades av Shariat 2015 hittade hans team många stammar av salmonella i levande fågelexemplar som missades med traditionella metoder.

Denna teknologi, känd som CRISPR-SeroSeq, identifierar de molekylära signaturerna av salmonella i CRISPR-regioner, som är en speciell del av bakteriellt DNA, och hjälper forskare att avgöra vilka bakteriestammar som är vanligare.

“Under de senaste åren har fjäderfäindustrin gjort stora framsteg för att minska salmonella i bearbetningsanläggningar,” sa Shariat. “Det finns inga silverkulor i bearbetningsanläggningen eller i fåglarna som kan döda salmonella under skörden.”

Fjäderfäveterinärer vaccinerar fåglar mot salmonellaarter, som oftast är förknippade med spridningen av mänskliga sjukdomar. Men för att vara effektiva måste veterinärer veta vilka bakterier som finns på gårdens fåglar.

“Den högupplösta teknologin som används i denna studie fann att många salmonellaserotyper finns, men vanligtvis fler än Kentucky-serotypen,” sa Shariat. “Vår forskning ger nu ett ramverk för hur man identifierar dessa serotyper. Denna kunskap ger bättre information för fjäderfäproducenter att dela sina salmonellakontrollmetoder. “

Amy Siceloff, studiens första författare och doktorand vid UGAs institution för mikrobiologi, sa: “Vårt huvudfokus i slutändan är att se till att vi hjälper till med förbättringar inom fjäderfäindustrin.” “Nu när vi är medvetna om denna gradvisa ökning av serotyper, och eftersom vi vet att de inte bara dyker upp över en natt, kommer sådan kontroll att spela en nyckelroll för att kontrollera utvecklingen av salmonella.”

Studien finansierades av USDA-NIFA Award for Sharia. Doug Waltman från Georgia Poultry Laboratory Network är medförfattare till denna studie.

Referens: Siceloff AT, Waltman D, Shariat NW. Regionala salmonellaskillnader i broilerproduktion i USA från 2016 till 2020 och bidraget från multiserovopopulationer till salmonellakontroll. Appl Environ Microbiol. 2022; 88 (8): e00204-22. doi: 10.1128 / aem.00204-22

Den här artikeln har återpublicerats från följande material. Obs: Materialet kan redigeras efter längd och innehåll. Kontakta den nämnda källan för mer information.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU