ANSÖKNINGAR

Hur man fyller NetOps synlighetslucka för att minska risken

“Mind the gap” är ett automatiskt meddelande som använts av Londons tunnelbana i över 50 år för att uppmärksamma passagerare på gapet mellan tåget och plattformskanten.

Det är ett budskap som skulle passa väl in i IT-driften. Företag förlitar sig alltmer på work-from-anywhere (WFA)-infrastruktur, programvara-som-en-tjänst (SaaS) och offentliga molnnätverk. I denna komplexa blandning av plattformar kan luckor i synlighet snabbt bli uppenbara i ISP-prestanda och molnnätverk, tillsammans med fjärrarbetsmiljöer.

Luckor är också inneboende i dagens IT-standarddriftsrutiner. Nätverksteam följer en uppsättning regler för att börja felsöka och i slutändan isolera och åtgärda problem. Om dessa standardiserade arbetsflöden saknar viktiga funktioner eller om team behöver flera verktyg för att utföra dessa felsökningsprocedurer, kan det snabbt leda till försenad åtgärd och potentiella affärsstörningar.

Dimensionsstudier, till exempel, visar att 97 % av nätverks- och driftspersonal rapporterar nätverksutmaningar och 81 % bekräftar nätverkets blinda fläckar. Avbrott (37 %) var det värsta problemet, även om nätverksproblem också försenade nya projekt (36 %).

Så hur kan IT-drift fylla tomrummet? Företaget behöver nätverksövervakningsprogramvara som går utöver datacenterinfrastrukturen; tillhandahålla end-to-end nätverksleveransinformation som matchar användarnas digitala upplevelse.

Det är dags att tänka om nätverksövervakning. Det här är fyra nyckelfunktioner som nätverksproffs bör överväga för en modern nätverksövervakningsplattform.

  • Användarupplevelse: Att flytta affärsapplikationer till multimolnplattformar och samlokaliserade datacenter gör tredjepartsnätverk beroende av prestanda. Att övervaka den digitala upplevelsen över nätverket, mellan slutanvändaren och molninstallationen blir en nödvändighet för att säkerställa en sömlös användarupplevelse.
  • Skala: SaaS-efterfrågan, Unified Communications as a Service (UcaaS), Contact Center as a Service (CcaaS) och WFA-kulturen utökar snabbt nätverksfördelen. Nätverksproffs måste dra fördel av komplexiteten och den dynamiska karaktären hos dessa distributioner.
  • säkerhet: Modern WAN-infrastruktur inkluderar teknologier som Software Defined WAN (SD-WAN), Next Generation Firewall (NGFW) och många fler. Felkonfigurationer kan lätt missas, vilket leder till prestandaproblem eller säkerhetsintrång.
  • Synlighet: Den fjärranslutna arbetsplatsen introducerar ett nytt, outforskat nätverksanslutet ekosystem. Synligheten i dessa fjärrnätverk som hem WiFi/LAN är i bästa fall ojämn, vilket gör felsökning till ett gissningsspel.

Nedre raden? IT-team behöver en fullständig, effektiv bild av sin nätverksinfrastruktur, inklusive alla applikationer, användare och platser. Utan det riskerar IT att tappa kontrollen över verksamheten, vilket i slutändan urholkar förtroendet för IT och potentiellt tvingar beslutsfattare att omfördela eller minska IT-budgetar.

Nu är det dags att tänka om nätverksdriften och utveckla traditionella NetOps riktade mot NetOps-upplevelsen. Med Experience-Driven NetOps kan nätverksteam proaktivt identifiera grundorsaken till problem och isolera problem i ett enda verktyg som möjliggör åtkomst med ett klick till alla deras standarddriftsprocedurer genom out-of-the-box arbetsflöden och mätvärden för användarupplevelsen. Detta branschförsta tillvägagångssätt ger en digital upplevelse och insikter i nätverksprestanda över kantinfrastruktur, internetanslutningar och molntjänster, vilket gör det möjligt för team att planera nätverksstöd där det är viktigast.

Kanske är det dags att sända detta mind the gap-meddelande till IT-avdelningar? Med en möjlig liten förändring till “mind the growing void” för att säkerställa att nätverk bevisas av erfarenhet och nätverksdriftsteam leds av erfarenhet.

Ta itu med de nya utmaningarna med nätverksövervakning i denna e-bok, 4 imperativ för övervakning av moderna nätverk. Läs nu och upptäck hur organisationer kan planera sin övervakningsstrategi för nästa generations nätverksteknik.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU