ANSÖKNINGAR

Hälsoproblem för att lätta på covid-19 i juni: Enkät

Hälsooro för covid-19 i juni 2022 minskade från maj 2022. Den var i genomsnitt 23,9 %, en minskning från 25,3 % som registrerades i maj 2022, visar Covid-19 Concern Index, vilket mäts genom svar på en pågående domsundersökning som lanserades i mars 2020. Undersökningen spårar hur oron för coronaviruset förändras över tid.

Undersökningen frågar hur oroliga respondenterna är över spridningen av coronaviruset och innehåller fem alternativ – mycket orolig, lite orolig, varken orolig eller orolig, inte särskilt orolig och inte orolig.

Oroindexet baseras på respondenter som svarat att de är mycket oroade över spridningen av covid-19.

Oron för covid-19 lättade under den andra veckan i juni

Oron under den första veckan i juni var i genomsnitt 24,3 %, en minskning från 25,8 % den sista veckan i maj och sammanföll med en minskning av antalet nya fall och dödsfall globalt.

Nya fall av covid-19 minskade med 12 % mellan 30 maj och 5 juni, enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO). Antalet nya dödsfall minskade också med 22 % under veckan jämfört med föregående vecka.

Oron för covid minskade ytterligare den andra veckan i juni till i genomsnitt 22,9 %, även om antalet nya fall var ungefär detsamma som föregående vecka. Antalet dödsfall ökade dock med 4 % jämfört med föregående vecka efter fem veckors kontinuerlig nedgång.

Östra Medelhavet, Sydostasien och Amerika rapporterade ökningar av nya veckofall på 58 %, 33 % respektive 13 %, medan nya veckofall minskade i Europa, Afrika och västra Stillahavsområdet. Antalet nya dödsfall per vecka minskade i fyra regioner, medan de ökade i Nord- och Sydamerika och Västra Stillahavsregionen med 21 % respektive 17 %.

Ångesten växer under den fjärde veckan i juni

Hälsoproblemet för covid-19 ökade till 23,08 % under den tredje veckan i juni, trots en minskning med 4 % av nya fall mellan 13 juni och 19 juni jämfört med föregående vecka. Antalet nya dödsfall per vecka minskade också, med mer än 7 500 rapporterade dödsfall, en minskning med 16 % från föregående vecka.

Regionen i Sydostasien, den östra Medelhavsregionen och den europeiska regionen rapporterade ökningar av nya veckofall med 46 %, 45 % respektive 6 %, medan de återstående tre WHO-regionerna rapporterade minskningar av nya veckofall. Antalet nya dödsfall per vecka rapporterade minskande trender i fem regioner, förutom Sydostasien, som rapporterade en ökning med 4 % av antalet nya dödsfall per vecka.

Oron för covid ökade ytterligare till 25,4 % under den fjärde veckan i juni, vilket sammanföll med en 18 % ökning av antalet nya veckofall mellan 20 juni och 26 juni jämfört med föregående vecka. Antalet nya dödsfall per vecka var på samma nivå som föregående vecka. Hälsoproblemen sjönk till 23,3 % i slutet av juni.

WHO sa att Omicron-varianten fortsätter att vara den dominerande varianten som cirkulerar globalt bland alla sekvenser som skickats till Global Initiative for Sharing All Influenza Data (GISAID). Det står för 94 % av de sekvenser som rapporterats under de senaste 30 dagarna. Variantens BA.2 underlinje har minskat i frekvens från 30 % till 25 % under den andra och tredje veckan i juni. Frekvensen för underlinjen BA.2.12.1 minskade också från 18 % till 11 %, medan den för BA.4 ökade till 12 % från 9 %, och för BA.5 ökade frekvensen till 43 % från 28 %.

Analysen baseras på totalt 707 svar som mottagits från läsare av Judgment-nätverkssidor mellan 1 och 30 juni 2022.

Relaterade företag

Entecon

Pulverhanterings- och transportlösningar för läkemedelsprocessföretag

https://www.pharmaceutical-technology.com/dashboards/surveys-dashboards/covid-19-health-concern-declines-in-june-poll/

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU