BLOGG

Green Visor Financial Technology Acquisition Corp. I (NASDAQ: GVCI) Är det populärt bland

Green Visor Financial Technology Acquisition Corp. Varje investerare i I (NASDAQ: GVCI) bör vara medveten om de starkaste aktieägargrupperna. I allmänhet, när företaget växer, kommer institutioner att öka sina ägare. Tvärtom minskar ofta insiders sitt ägande med tiden. Tidigare hade statligt ägda företag färre insiders.

Green Visor Financial Technology Acquisition I är en liten aktie med ett börsvärde på 250 miljoner dollar, så det kanske inte är väl känt av många institutionella investerare. När vi tittar på vår information om fastighetsgrupper (nedan) framgår att enheterna äger aktier i bolaget. Vi kan växa olika ägargrupper för att lära oss mer om Green Visor Financial Technology Acquisition I.

Se vår senaste recension för Green Visor Financial Technology Acquisition I.

fastighetskollaps

Vad berättar Institutional Property Green Visor för oss om Financial Technology Acquisition I?

Många institutioner mäter sin prestation med ett index nära den lokala marknaden. De fokuserar alltså oftast mer på bolag som ingår i stora index.

Green Visor Financial Technology Acquisition Jag har redan institutioner i aktieregistret. De har verkligen en respektabel andel i företaget. Detta visar på en viss nivå av förtroende bland professionella investerare. Men vi kan inte förlita oss enbart på detta faktum, eftersom institutioner, precis som alla andra, ibland gör dåliga investeringar. Om två stora institutionella investerare försöker sälja en aktie samtidigt är det inte ovanligt att en stor aktiekurs faller. Därför är det värt att kontrollera den tidigare vinstbanan för Green Visor Financial Technology Acquisition I (nedan). Naturligtvis finns det andra faktorer att ta hänsyn till.

vinst och inkomsttillväxt

vinst och inkomsttillväxt

Vår data visar att hedgefonder äger 5,1 % av Green Visor Financial Technology Acquisition I. Det bör noteras att hedgefonder ofta är ganska aktiva investerare som kan försöka påverka förvaltningen. Många vill se att det skapar värde på kort eller medellång sikt (och en högre aktiekurs). Om vi ​​tittar på vår data kan vi se att den största aktieägaren är Green Visor Capital Management Company, LLC med 20% av aktierna. Saba Capital Management, LP och Polar Asset Management Partners Inc. ägde 5,1 % respektive 2,8 % av aktierna. är de andra och tredje största aktieägarna.

Berättelsen fortsätter

När vi undersökte våra ägardata fann vi att 17 av de största aktieägarna tillsammans ägde mindre än 50 % av aktieregistret, vilket tyder på att ingen individ hade en majoritetsandel.

Även om en studie av institutionellt ägande för ett företag kan tillföra värde till din forskning, är det också en god praxis att undersöka analytiska rekommendationer för att få en djupare förståelse för den förväntade aktieutvecklingen. Vi väljer för närvarande ingen analytisk täckning av aktierna, så det är osannolikt att bolaget kommer att ägas i stor omfattning.

Green Visor Financial Technology Acquisition Insider Property I

Definitionen av företagsinsiders kan vara subjektiv och varierar mellan olika jurisdiktioner. Vår data speglar åtminstone enskilda insiders som innehar styrelseledamöter. Bolagets ledning driver verksamheten men kommer att vara ansvarig inför styrelsen även om VD är styrelseledamot.

När ledningen påpekar att företaget tänker som de verkliga ägarna är det interna ägandet positivt. Högt insiderägande kan dock ge stor makt även till en liten grupp inom ett företag. Detta kan vara negativt i vissa fall.

Våra uppgifter visar att Green Visor Financial Technology Acquisition Corp. I-insiders äger mindre än 1 % av företaget. Den har ett börsvärde på 250 miljoner dollar och styrelsen äger endast 900 000 dollar i sitt eget namn. Många investerare i små företag föredrar att se mer investeringar i styrelsen. Du kan klicka här för att se om dessa insiders köper eller säljer.

Allmän egendom

Allmänheten, vanligtvis enskilda investerare, har en betydande andel på 60 % i Green Visor Financial Technology Acquisition I, vilket indikerar att detta är en ganska populär aktie. Denna nivå av ägande ger investerare från det breda samhället vissa befogenheter att ändra viktiga politiska beslut, såsom styrelsesammansättning, ledningskompensation och utdelningskvoter.

Privat investeringsfastighet

Private equity-företag med en andel på 20 % kan påverka styrelsen för Green Visor Financial Technology Acquisition I. Vissa kanske gillar detta, eftersom privat kapital ibland är de aktivister som håller ledningen ansvarig. Men vid andra tillfällen säljs private equity-bolaget till allmänheten.

Nästa steg:

Det är alltid värt att tänka på de olika grupperna som har en andel i företaget. Men för att bättre förstå Green Visor Financial Technology Acquisition Ii måste vi överväga många andra faktorer. Tänk till exempel på investeringsrisken som alltid finns. Vi har identifierat 3 varningsskyltar Med Green Visor Financial Technology Acquisition I (av vilka minst 2 är lite relevanta) och att förstå dem bör vara en del av din investeringsprocess.

Självklart, Du hittar en fantastisk investering genom att leta någon annanstans. Så ta en titt fri lista över intresserade företag.

Obs: Siffrorna i denna artikel är beräknade med hjälp av data från de senaste tolv månaderna av 12-månadersperioden som slutar den sista dagen i den månad då det finansiella rapporteringsdatumet anges. Detta kanske inte stämmer överens med fullständiga årsredovisningssiffror.

Har du en åsikt om denna artikel? Orolig för innehållet? Kommunicera direkt med oss. Alternativt kan du maila redaktionen (på) simplewallst.com.

Denna Simply Wall St.-artikel är allmän. Vi tillhandahåller tolkningar baserade på historiska data och analytiska prognoser med endast en opartisk metodik, och våra artiklar är inte avsedda som finansiell rådgivning. Det rekommenderas inte att köpa eller sälja några aktier och tar inte hänsyn till dina mål eller ekonomiska situation. Vi strävar efter att ge dig långsiktig fokuserad analys baserad på grundläggande data. Observera att vår analys inte påverkar de senaste priskänsliga företagsannonserna eller kvalitetsmaterialet. Simply Wall St. har ingen andel i aktierna.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU