BLOGG

Electronic Nose Global Market senast 2027 – Typ, Tekniktyp, Slutanvändningsindustri och Region –

DUBLIN – (BUSINESS MALI) – Rapporten “Electronic Nose Market: Global Industrial Trends, Share, Measurement, Growth, Opportunity and Forecast 2022-2027” har lagts till. ResearchAndMarkets.com erbjudande.

Den globala marknaden för elektroniska näsor kommer att nå 18,73 miljoner dollar 2021. Framöver förväntar sig förlaget att marknaden kommer att vara värd 36,18 miljoner dollar 2027, med en CAGR på 11,30 % mellan 2022 och 2027.

Nämnda företag

Med tanke på osäkerheten kring covid-19 övervakar och utvärderar vi kontinuerligt de direkta och indirekta effekterna av pandemin på olika slutanvändningsindustrier. Dessa synpunkter ingår i rapporten som ett stort marknadsbidrag.

Elektroniska näsor, även känd som e-näsor, är elektroniska avkänningssystem utformade för att upptäcka lukter och smaker. De består av ett provtagningssystem, ett provklassificeringssystem och kemiska gassensorer som genererar många signaler när de utsätts för gas, lukt eller ånga. De används främst i frukt- och grönsakstestning för att bedöma kvalitet, upptäcka mognad och identifiera arter. De används också för att upptäcka lukter, inspektera råvaror, signera kvalitet och kontrollera sprutningsprocessen. De senaste åren har elektroniska näsor blivit mycket populära i en mängd olika branscher, inklusive mat och dryck (F&B), sjukvård, avfallshantering, militär och försvar, fordon, kosmetika och personlig vård, förpackningar och konsumentelektronik.

Elektroniska munstycken används ofta i kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Som ett resultat är den växande konsumentefterfrågan på högkvalitativa produkter en nyckelfaktor för att driva marknadstillväxten. Dessutom ökar den utbredda användningen av elektroniska munstycken inom livsmedelsindustrin för kvalitetskontroll, processövervakning, hållbarhetsforskning, färskhetsbedömning och äkthet efterfrågan på produkten.

Dessutom har regeringar i olika länder strikta regler för att uppmuntra genomförandet av försiktighetsåtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö i industrianläggningar. Samtidigt påskyndar växande säkerhetsoro bland anställda introduktionen av innovativ teknik som elektroniska näsor som efterliknar mänskliga sinnen.

Dessutom är ledande tillverkare engagerade i forsknings- och utvecklingsaktiviteter (FoU) för att utöka sin kundbas och lansera miniatyrversioner av elektroniska munstycken för att få en konkurrensfördel. De utvecklar kompakta, portabla och ekonomiska elektroniska munstycken för att leverera exakta resultat i det fria och därmed öka marknaden. Andra faktorer, inklusive ökad användning av produkten för att upptäcka farliga gasläckor, ökade biomedicinska tillämpningar och förbättrad teknisk infrastruktur, bidrar också till marknadstillväxten.

Viktiga frågor som besvaras i denna rapport:

  • Hur har den globala marknaden för elektroniska näsor utvecklats hittills och hur kommer den att prestera under de kommande åren?

  • Hur har COVID-19 påverkat den globala marknaden för elektroniska näsor?

  • Vilka är de viktigaste regionala marknaderna?

  • Vilken är marknadsfragmenteringen efter typ?

  • Hur är uppdelningen av marknaden efter typ av teknik?

  • Vad är kollapsen av marknaden baserat på slutanvändningsindustrin?

  • Vilka är de olika stegen i branschens värdekedja?

  • Vilka är de främsta drivkrafterna och problemen i branschen?

  • Vad är strukturen på den globala marknaden för elektroniska näsor och vilka är nyckelaktörerna?

  • Hur konkurrenskraftig är branschen?

Huvudämnena som behandlas:

1 Förord

2 Omfattning och metodik

3 Sammanfattning

4 Inledning

4.1 Översikt

4.2 Viktiga industritrender

5 Global Electronic Nose Market

5.1 Marknadsöversyn

5.2 Marknadsutveckling

5.3 Effekter av covid-19

5.4 Marknadsprognos

6 Marknadskollaps efter typ

7 Marknadskollaps efter typ av teknik

8 Marknadskollaps med slutanvändningsindustrin

9 Marknadskollaps per region

10 SWOT-analys

11 Värdekedjeanalys

12 Porter Five Force Analysis

13 Prisanalys

14 Konkurrenskraftigt landskap

14.1 Marknadsstruktur

14.2 Nyckelspelare

14.3 Nyckelspelares profiler

För mer information om denna rapport, besök https://www.researchandmarkets.com/r/7dgde3

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU