BLOGG

APAC Polypropenbaserad ovävd geotextilmarknad, efter teknologi, efter slutanvändning, av GSM, efter region,

ReportLinker

APAC Polypropenbaserad ovävd geotextilmarknad, enligt teknologi (injektion, termisk och kemisk bindning), slutanvändning (vägar och motorvägar, dammar och kanaler, dräneringssystem och järnvägar), med GSM (upp till 100 GSM, 101-500) GSM , 501-1000 GSM och mer än 1000 GSM), efter region, tävling, prognoser och möjligheter, 2017-2027F

New York, 30 juni 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Reportlinker.com tillkännager lanseringen av rapporten “APAC Polypropylen-baserade ovävda geotextilier marknad, efter teknologi, efter slutanvändning, av GSM, efter region, konkurrens, prognos och möjligheter.” 2017-2027F “- https://www.reportlinker.com/p06289849/?utm_source=GNW

Asien-Stillahavsområdet Polypropylen-baserade ovävda geotextilmarknaden värderas till 1 317,52 miljoner USD 2021 och förväntas växa kraftigt under prognosperioden med en CAGR på 8,18% på grund av enorma kapitalinvesteringar och utveckling i olika geotekniska textilprojekt. I Asien-Stillahavsområdet. Marknaden härrör från faktorer som ökad efterfrågan från byggbranschen och ökad konsumtion av biobaserade geotextilier. Det förväntas också att marknadsaktörer kommer att investera mycket i en tekniskt avancerad produktionsprocess och framväxten av innovativa lösningar som kan göra långsiktiga ovävda geotextilier kommer att skapa lönsamma tillväxtmöjligheter för Asien-Stillahavsområdet Polypropylen-baserade Nonwoven Geotextiles Market. under de kommande fem åren. Polypropenbaserade ovävda geotextilier är mycket efterfrågade inom jordbruksindustrin för att förhindra jorderosion.

De används i sjöar och flodstränder för att kontrollera jorderosion. Inom byggbranschen används polypropenbaserade non-woven geotextilier i tak, klinkergolv och akustiktak, och i den växande byggindustrin i utvecklingsländer som Kina. Indien förväntas öka efterfrågan på marknaden under de kommande fem åren.

Men fluktuationer i råvarupriser och konflikten mellan USA och Kina har en negativ inverkan på handelsaktiviteten, vilket kan hindra marknadstillväxten under prognosperioden. Den polypropenbaserade polypropenbaserade geotextilmarknaden för Asien och Stillahavsområdet är uppdelad i teknologi, slutanvändning, GSM, företags- och regional distribution. Enligt tekniken är marknaden uppdelad i injektions-, termiska och kemiska föreningar.

Enligt landets analys kommer Kina att dominera marknaden 2021 och täcka 52,80 % av den totala marknadsandelen. Segmentet förväntas behålla sin dominans under de kommande fem åren. Den höga efterfrågan på polypropenbaserade ovävda geotextilier inom byggbranschen ökar efterfrågan på marknaden. Regeringen arbetar för att utveckla ett nationellt vägnät och har aviserat åtta åttaårsplaner för att förbättra motorvägar och vägar. Pågående väg- och motorvägsbyggen förväntas bidra till marknadstillväxten under prognosperioden. De viktigaste marknadsaktörerna som är verksamma på den APAC polypropenbaserade ovävda geotextilmarknaden är Asahi Kasei Advance Corporation, Strata Geosystems India Private Limited, Jeevan Ecotex Private Limited, Yixing Shenzhou Earth Working Material Co., Ltd., Techfab India Ltd., Geofantex. , Naue GmbH & Co. KG, Tinhy Geosynthetics Co., Ltd, Johns Manville, Geotrst Environmental Science Technology (Shanghai) Co., Ltd, Dezhou Minghao Geotechnical Material Co., Ltd.

År som omfattas av denna rapport:

Historiska år: 2017-2020Huvudår: 2021 Ungefärligt år: 2022EFprognosperiod: 2023F-2027F

Syftet med studien:

• Att analysera den historiska tillväxten i marknadsstorleken för den Asien-Stillahavsbaserade polypropenbaserade geotextilmarknaden för nonwoven från 2017 till 2021.• Att uppskatta och prognostisera marknadsstorleken och tillväxttakten för den Asien-Stillahavsbaserade polypropenbaserade geotextilmarknaden för nonwoven från 2022E till 2027F.• Klassificera och prognostisera den Asien-Stillahavsbaserade polypropenbaserade geotextilmarknaden baserat på teknik, slutanvändning, GSM, företag och regional distribution.• Identifiera drivkrafter och utmaningar för Asien-Stillahavsområdet polypropenbaserade geotextilmarknaden för nonwoven. • Expansion, nya produktlanseringar, sammanslagningar och förvärv etc. på den polypropenbaserade geotextilmarknaden för Asien-Stillahavsområdet. utforska konkurrensutvecklingen såsom.• Genomföra prisanalyser för den Asien-Stillahavsbaserade polypropenbaserade geotextilmarknaden för nonwoven.• Identifiera och analysera profilen för ledande aktörer på den Asien-Stillahavsbaserade polypropenbaserade geotextilmarknaden för nonwoven. Analytikern genomförde både primära och sekundär forskning för denna studie. Till en början fick analytikern en lista över regionens ledande polypropenbaserade tillverkare av ovävd geotextil.

Analytikern genomförde sedan inledande forskningsundersökningar med identifierade företag. Under intervjun var respondenterna också intresserade av sina konkurrenter.

Genom denna teknik kan analytiker inkludera polypropenbaserade ovävda geotextiltillverkare som inte kan identifieras på grund av sekundärforskningens begränsningar. I den analytiska regionen undersökte den polypropenbaserade polypropenbaserade geotextilmarknaden i Asien och Stillahavsområdet tillverkarna, distributionskanalerna och närvaron av alla större aktörer som är verksamma på marknaden. Analytikern beräknade storleken på den polypropenbaserade icke-baserade polypropenbaserade i Asien och Stillahavsområdet. vävd geotextilmarknad med en bottom-up-metod, registrerar data för olika länder och prognoser för kommande år. Analytikern erhöll dessa värden från branschexperter och företagsrepresentanter och verifierade dem externt genom att analysera historiska data om dessa produkttyper och applikationer för att få en lämplig, övergripande marknadsstorlek.

Olika sekundära källor, såsom företagswebbplatser, nyhetsartiklar, pressmeddelanden, företagets årsrapporter, investerarpresentationer och finansiella rapporter, studerades också av analytikern.

Huvudmålgrupp:

• Polypropenbaserade tillverkare/leverantörer/distributörer av non-woven geotextil• Statliga myndigheter som tillsynsmyndigheter och politiker• Organisationer, forum och fackföreningar relaterade till polypropenbaserade ovävda geotextilier• Marknadsundersökningar och konsultföretag Forskningen är användbar för att svara på ett antal kritiska frågor som är viktiga för industrins intressenter som polypropenbaserade tillverkare av non-woven geotextil, leverantörer, distributörer och andra intressenter. Rapporten kommer att göra det möjligt för intressenter att bygga en investeringsstrategi och dra nytta av nya marknadsmöjligheter.

Rapportens omfattning:

I den här rapporten är den Asien-Stillahavsbaserade polypropenbaserade geotextilmarknaden indelad i följande kategorier, utöver de branschtrender som beskrivs i detalj nedan:• APAC Polypropenbaserade icke-vävda geotextilmarknaden per teknik:o Nål strokeo Thermalo Chemical Packaging • APAC polypropenbaserad ovävd geotextilmarknad för slutanvändning:o vägar och motorvägarså klausuler och kanalerså dräneringssystemo Järnvägar• APAC polypropenbaserad ovävd geotextilmarknad, per GSM:o Upp till 100 GSMo 101-500 GSMo 5001-0Mo GSMve 1GS001-0Mo • APAC Polypropylen Based Nonwoven Geotextile Market över hela landet:eller KinaIndiao Japano Sydkoreao Indonesiao Vietnamo Taiwano Thailando Filippinerna Australien

Konkurrenskraftigt landskap

Företagsprofiler: En detaljerad analys av de stora företagen som finns tillgängliga på APAC-marknaden för polypropenbaserad nonwoven geotextil.

Tillgängliga anpassningar:

Med den marknadsinformation som tillhandahålls erbjuder vi anpassningar skräddarsydda efter företagets specifika behov. Följande anpassningsalternativ är tillgängliga för rapporten:

Företagsinformation

• Detaljerad analys och profilskapande av ytterligare marknadsaktörer (upp till fem). Läs hela rapporten: https://www.reportlinker.com/p06289849/?utm_source=GNW

Om ReportlinkerReportLinker är en prisbelönt marknadsundersökningslösning. Reportlinker hittar och organiserar den senaste branschdatan så att du kan få all marknadsundersökning du behöver direkt, på ett ställe.

__________________________

Berättelsen fortsätter

CONTACT: Clare: [email protected] US: (339)-368-6001 Intl: +1 339-368-6001

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU