BLOGG

Anthony diskuterar utvecklingen inom Korculanic Architectural Technology

Anthony Korculanic

Anthony Korculanic är VD för XO Media och har arbetat mycket inom arkitekturområdet i decennier. I nästa artikel förklarar Anthony Korculanic hur teknik och nya tillvägagångssätt driver denna industri.

Arkitektur har alltid varit ett av mänsklighetens underverk och speglar kultur, politik och socioekonomiska trender. Anthony Korculanic förklarar att 2000-talet har medfört många förändringar inom arkitekturområdet, särskilt en rad nya teknologier som har revolutionerat hur arkitektur fungerar.

Under de senaste åren har det börjat införliva mer innovativ teknik, med hjälp av utvecklingar som artificiell intelligens och datoriserade system för att förbättra arkitektonisk design. Arkitekturen har också förändrats för att spegla moderna utmaningar som klimatförändringar, energiförbrukning och urbanisering.

Anthony Korculanic kommer att utforska de senaste landvinningarna inom arkitektur och hur det påverkar design och utförande.

Förändringar inom arkitekturteknik

Anthony Korculanic säger att arkitektonisk teknik har förbättrats på olika sätt. Från planering och design till konstruktion kombinerar arkitektur teknologier som artificiell intelligens, generativ design, BIM, 3D/4D-utskrift, virtuell och förstärkt verklighet.

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens har blivit viktig i arkitekturvärlden, ersätter mycket av hantverket och ökar effektiviteten i arkitektoniska konstruktioner.

Anthony Korculanic förklarar att i den arkitektoniska processen används väder och geografiska variabler, budgetar etc. för att förbättra utformningen av artificiell intelligens och minska eventuella faktorer som kan påverka projektet negativt. kan analysera många variabler som t.ex.

Det har varit användbart inom andra teknikområden, såsom generativ design, som kommer att diskuteras senare.

Anthony Korculanic om generativ design

Generativ design är ett tekniskt verktyg inom arkitektur som använder artificiell intelligens för att skapa många designalternativ. Med det här verktyget säger Anthony Korculanic att arkitekter kan skapa budgetar, byggutrustning, material och mer. kan presentera olika design som varierar efter faktorer som t.ex.

Generativ design är särskilt viktig eftersom den tillåter designern att införliva begränsningar och information i design, vilket skapar en mer enhetlig och heltäckande uppsättning alternativ för kunden. Detta möjliggör också en mer effektiv design, med hänsyn tagen till viktiga faktorer innan bygget påbörjas.

Bygga datamodellering

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) förenklar processerna som äger rum i varje arkitektoniskt projekt, vilket gör att arbetet kan fördelas lika och effektivt i alla byggskeden.

Anthony Korculanic förklarar att denna fördelning innebär att arbetet från ingenjörer, arkitekter, värderingsmän, kunder och andra personer som är inblandade i processen kan kombineras i alla led för att leda till ett förenklat utförande och en mer precis process i övrigt.

3D- och 4D-utskrift

Anthony Korculanic säger att 3D- och 4D-utskrift gjorde det möjligt för arkitekter att skriva ut exakta prototyper av byggnader och strukturer. Det öppnade också dörren till möjligheten att bygga verkliga strukturer, som hus, vilket kommer att bli ett betydande genombrott inom byggandet.

Virtual och Augmented Reality

Virtuell och förstärkt verklighet, såsom generativ design och 3D/4D-utskrift, förenklar design- och byggprocessen för både arkitekten och beställaren. Enligt Anthony Korculanic tillåter denna teknik kunder att se på projektet genom en virtuell lins och undvika oenighet eller felaktigheter i planer. Det hjälper också arkitekter att hitta potentiella brister som bara kan ses under byggprocessen.

Modern arkitektur

När världen förändras, noterar Anthony Korculanic att arkitekturen utvecklas för att återspegla modern kultur och värderingar. Under de senaste decennierna har arkitekturen revolutionerat för att fokusera på att hitta lösningar på globala problem som klimatförändringar.

Den nya arkitekturen har valt mer miljövänliga material och hållbar design för att minska påverkan av antropogent liv på planeten. Mer grön design har implementerat faktorer som mindre plast, lokalt framställda material och mer minimalistisk, jordmedveten design. Arkitektur har också fokuserat på att förlänga byggnaders hållbarhet och livslängd genom effektivare konstruktioner och byggprocesser.

Anthony Korculanic säger att modern arkitektur också har börjat utforska mer mångsidig design, och flyttat bort från kvadratiska, staplade byggnader för att följa ett mer naturligt flöde, samt skapa mindre utrymmen som främjar ett grönare boende. För att skapa fler grönområden har en stor drivkraft getts åt grönare tak, särskilt i tätorter.

Idag använder arkitektur modern teknik för att designa och bygga byggnader som gynnar fler människor med sin miljöpåverkan, effektivitet och hållbarhet.

Resultatet

Arkitektur är en av de viktigaste aspekterna av samhället. Anthony Korculanic konstaterar att detta är en kommentar om det förflutna, nuet och framtiden, och att nya arkitektoniska mönster kan ta samhället i innovativa och progressiva riktningar.

Nya framsteg inom arkitektonisk teknik kan förändra hur människor rör sig på individnivå, vilket gör det möjligt för människor att göra val som gynnar inte bara deras budget utan också deras miljöpåverkan. Det tillåter också arkitekter att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer för att skapa byggnader som gynnar ett stort antal människor.

Moderna tekniska framsteg inom arkitekturområdet kan ge betydande fördelar för människor och samhälle.

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU