BLOGG

Albion Technology & General VCT PLC: Tillfällig förvaltning

Albion Technology & General VCT PLC InterimsledningsutlåtandeLEI-kod: 213800TKJUY376H3KN16

IntroduktionJag presenterar Interim Management Statement för Albion Technology & General VCT PLC (“Företaget”) för perioden 1 januari 2022 till 31 mars 2022.

Prestationer och utdelningarPer den 31 mars 2022 var värdet på bolagets misslyckade nettotillgångar (NAV) 131,89 miljoner pund eller 82,05 pund (exklusive egna aktier), en ökning med 1,40 pence eller 1,74 per aktie. . Från 31 december 2021.

Insamling och aktieemissionförfäderFrån den 1 januari 2022 till den 31 mars 2022 emitterade Bolaget följande nya stamaktier med ett nominellt värde av 1 kopek per aktie enligt Albion VCTs Prospectus Top Up Offers 2021/22:

Historia Antal utgivna aktier Emissionskurs per aktie (inklusive emissionskostnader) Nettoinkomst 000 £
25 februari 2022 13,924,598 81,90p – 82,80p 11 241
31 mars 2022 14,154,989 82,80p 11 428
Allmän 28,079,587 22,669

Den 29 mars 2022 meddelade bolaget att det totala antalet ansökningar för prospektförslaget hade nått 24 miljoner pund och att det därför hade fulltecknat och avslutat ytterligare ansökningar.

PortföljFöljande investeringar gjordes mellan 1 januari 2022 och 31 mars 2022:

Nya investeringar 000 £ Handling
PerchPeek Limited 546 Digital överföringsplattform
Regulatory Genome Development Limited 107 Leverantör av maskinläsbart strukturerat regulatoriskt innehåll
Totalt nya investeringar 653
Ytterligare investeringar 000 £ Handling
Black Swan Data Limited 953 Prediktiv analys för konsumentvarumärken
TransFICC Limited 878 En leverantör av kommunikationslösningar som ansluter finansiella institutioner till företag genom ett enda API
Cantab Research Limited (T/A Speechmatics) 849 Automatiserad taligenkänningsleverantör med låg utrymme som kan användas på mer än 31 språk i molnet, byggnaden eller enheten
Seldon Technologies Limited 411 Ett mjukvaruföretag som låter företag tillämpa Machine Learning-modeller i produktionen
Locum’s Nest Limited 138 Tillhandahåller en teknisk lösning för hantering av locum läkare för NHS
NuvoAir Holdings Inc 121 Digitala terapeuter och decentraliserade kliniska prövningar för andningssjukdomar
Koru Kids Limited 85 En onlinemarknadsplats som samlar föräldrar och barnmorskor
Totala ytterligare investeringar 3,435

Under perioden 1 januari 2022 till 31 mars 2022 gjordes följande strykningar:

Portföljbolag Kommande000 £
Kredit Kudos Limited 5 065 Uttag av investering värd £1.0 miljoner pund4.1 kostar miljoner
Phrasee Limited 2 195 Uttag av en investering på £0,7 miljoner med en vinst på £1.5 kostar miljoner
MyMeds & Me Limited 1,476 Uttag av investering till ett belopp av 0 pund.4 Tjänar 1 miljon pund.0 kostar miljoner
Bruttoinkomst 8,736

som de tio första innehaven 31 Mars 2022:

Investering Batterikostnad000 £ % av substansvärde Handling
Quantexa Limited 16,933 12.8 Nätverksanalysplattform för att upptäcka ekonomiska brott
Oviva AG 5,548 4.2 Tjänsteverksamhet som tillåter teknik inom medicinsk nutritionsbehandling (MH)
Radnor House School (TopCo) Limited 5,354 4.1 Fristående skola för barn 2-18 år
Provea Limited 4,727 3.6 Rekonstruktion av läkemedel för barn
Chonais River Hydro Limited 4,147 3.1 Ägare och operatör av ett 2 MW vattenkraftsystem i bergen i Skottland
Black Swan Data Limited 3,845 2.9 Prediktiv analys för konsumentvarumärken
Cantab Research Limited (T/A Speechmatics) 3,668 2.8 Automatiserad taligenkänningsleverantör med låg utrymme som kan användas på mer än 31 språk i molnet, byggnaden eller enheten
Evewell Group Limited 3 087 2.3 Operatör och utvecklare av kvinnohälsocenter med fokus på produktivitet
Egress Software Technologies Limited 3024 2.3 Krypterad e-post- och filöverföringstjänstleverantör
Oxsensis Limited 2,982 2.3 Utvecklare och tillverkare av industriella sensorer för användning i miljöer med ultrahöga temperaturer

Dela dina inköpFrån den 1 januari 2022 till den 31 mars 2022 har Bolaget inte återköpt några aktier.

Givet de allmänna begränsningar som sådana köp tillgodoser Bolagets intressen, inklusive bibehållande av tillräckliga resurser för att investera i befintliga och nya portföljbolag och fortsatt utdelning till aktieägarna, är det styrelsens policy att återköpa aktier på marknaden.

Styrelsens avsikt är att sådana återköp ska vara föremål för en rabatt på cirka 5 % av substansvärdet så länge marknadsförhållandena och likviditeten tillåter.

Väsentliga händelser och transaktioner efter periodens utgångVid periodens slut genomförde Bolaget följande betydande investeringsverksamhet:

  • Cantab Research Limited (T/A Speechmatics) investerade 566 000 £ i ett befintligt portföljbolag (affärsverksamhet enligt beskrivningen ovan); och
  • 492 000 £ investering i ett nytt portföljbolag som använder maskininlärning för att skapa en ny standard för organisationers etiska och tekniska hantering av kundskulder.

Albion VCTs Prospectus Top Up Offers 2021/22 har tilldelats följande nya stamaktier med ett nominellt värde på 1 kopek vardera till de aktieägare som valts ut för skatteåret 2022/23:

Historia Antal utgivna aktier Emissionskurs per aktie (inklusive emissionskostnader) Nettoinkomst000 £
11 april 2022 922,386 81,90p – 82,80p 745

Det förekom inga andra väsentliga händelser eller transaktioner efter utgången av perioden före tillkännagivandet.

ytterligare informationYtterligare information om historiska och aktuella finansiella indikatorer och andra användbara aktieägare finns på bolagets förvaltares webbplats på www.albion.capital/funds/AATG.

Robin Archibald, ordförande 26 maj 2022

Kontakta oss för mer information:Vikash HansraniOperating PartnerAlbion Capital Group LLPPhone: 020 7601 1850

Botón volver arriba

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU